:

Har du kopplat rätt?

Innehållsförteckning:

  1. Har du kopplat rätt?
  2. Måste jag byta dragbil om ögla för Katastrofvajer saknas på bilen?
  3. När behövs Katastrofvajer?
  4. Hur fungerar släpvagn?
  5. Måste alla släp ha parkeringsbroms?
  6. Varför måste vajern vara kopplad på ett säkert sätt?
  7. När måste släpvagn ha parkeringsbroms?
  8. När måste släpet vara bromsat?

Har du kopplat rätt?

Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3.500 kg. Har du rätt körkort? Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt är över 3.500 kg. Uppgift om hur tungt släp du får dra efter din bil med B-körkort finns på bilens registreringsbevis (se sidan 4 till 7).

Måste jag byta dragbil om ögla för Katastrofvajer saknas på bilen?

Om släpvagnen hoppar ur dragkulan utan att katastrofvajern är ordentligt fastsatt så aktiveras inte släpvagnens katastrofbroms. Detta kan i värsta fall leda till en mycket allvarlig olycka. Katastrofvajern ska fästas på bilen - den får inte sitta enbart runt dragkulan då vajern ska fungera även om kulan brister.

När behövs Katastrofvajer?

Alla bromsade släpvagnar måste vara utrustade med en katastrofbroms. Bromsen kopplas med en vajer, så kallad katastrofvajer, till bilen. Om släpvagnen lossnar sträcks vajern och släpvagnen bromsas. ... Är släpvagnens tjänstevikt över 400 kg så måste den även ha en parkeringsbroms.

Hur fungerar släpvagn?

I slutet av dragröret så sitter en hävarm (så kallad bromshävarm) som omvandlar dragrörets tryckande rörelse till en dragande rörelse. Denna rörelse överförs via bromsöverföringen ner till hjulbromsen och bromsmekanismen aktiveras. Friktion uppstår mellan bromstrumman och bromsbackarna, så att släpvagnens fart minskas.

Måste alla släp ha parkeringsbroms?

Det svar som ni ger är att släpvagnar med totalvikt över 750 kg ska vara utrustade med färdbroms och släpvagnar med tjänstevikt över 400 kg ska vara utrustade med parkeringsbroms.

Varför måste vajern vara kopplad på ett säkert sätt?

Vajern förstärker kopplingen av dragkroken och kulhandsken. Katastrofbromsvajern finns som en extra säkerhet vid körning med bil och släpvagn. Om släpet av någon anledning skulle lossna och hoppa av dragkulan aktiveras katastrofbromsen via vajern som sitter fast.

När måste släpvagn ha parkeringsbroms?

Är släpvagnens tjänstevikt över 400 kg så måste den även ha en parkeringsbroms, som gör att den inte kan rulla iväg okontrollerat då den inte är kopplad till bilen.

När måste släpet vara bromsat?

Bromskrav släp Släpvagnar med en totalvikt över 750 kg måste ha en färdbroms. Släpvagnar kopplade till personbilar är i regel utrustade med en påskjutsbroms som bromsas automatiskt när dragbilen bromsar. Släpvagnar med en tjänstevikt över 400 kg ska dessutom vara utrustade med en parkeringsbroms.