:

Hur tar du ett avföringsprov?

Innehållsförteckning:

  1. Hur tar du ett avföringsprov?
  2. Hur färskt måste ett avföringsprov vara?
  3. Hur lång tid tar det att få svar på odling?
  4. Vad kan ett avföringsprov visa?
  5. Var kan man göra drogtest?
  6. Hur lång tid tar det innan man får svar på avföringsprov?
  7. Vart lämnar man in avföringsprov?

Hur tar du ett avföringsprov?

Förvaras i kyl eller rumstemperatur. Lämnas senast dagen efter tillsammans med remissen till din vårdcentral eller laboratoriet på närmaste sjukhus.

Hur färskt måste ett avföringsprov vara?

Skicka burken till laboratoriet för undersökning så fort som möjligt. Provet bör undersökas inom en vecka efter provtagningen. Burken kan efter provtagning förvaras i kylskåp (2–8° C) eller i rumstemperatur. Vätskan får inte hällas ut och inte heller spädas på med vatten som den spillts ut.

Hur lång tid tar det att få svar på odling?

Analys eller odling ger svar efter några dagar Ibland behöver urinprovet skickas till ett laboratorium för analys eller odling. Då brukar det ta flera dagar innan du får svar.

Vad kan ett avföringsprov visa?

Provet F-Hb tas för att undersöka om du har blod i bajset. Det är vanligt att provet behövs för att ta reda på varför du har tarmbesvär eller blodbrist. Oftast tas provet hemma och du lämnar eller skickar in det till ett laboratorium för analys.

Var kan man göra drogtest?

Kriminalvård, polis och rättsmedicin är några av de uppdragsgivare som beställer drogtest, eller droganalyser som det också heter.

Hur lång tid tar det innan man får svar på avföringsprov?

Läkaren brukar lämna svar inom en vecka efter att du har lämnat in provet.

Vart lämnar man in avföringsprov?

Du kan till exempel lämna dem på en vårdcentral eller på ett laboratorium. Läkaren kan också be dig att skicka proverna till ett laboratorium med posten. Tänk då på att inte posta proverna en fredag eller dag före helg eller före röd dag.