:

Vad betyder skattemässiga justeringar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder skattemässiga justeringar?
  2. Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?
  3. Vad är skattemässiga justeringar?
  4. Vad är underlag för inkomstskatt?
  5. Vem ska lämna inkomstdeklaration 2?

Vad betyder skattemässiga justeringar?

Efter slutet på varje räkenskapsår ska alla bolag göra ett bokslut. Som del i bokslutet ingår att räkna ut hur mycket skatt bolaget ska betala på årets resultat. ... Dock måste detta resultat ofta justeras för att komma fram till det skattemässiga resultatet. Justeringarna kallas just "skattemässiga justeringar".

Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?

Till kostnader som inte är avdragsgilla kan höra kostnadsräntor på skattekonto, föreningsavgifter, viss representation, gåvor, böter, skattetillägg, restavgifter. Motsvarande funktion vid SIE-import finns även i programmets näringskalkyl för enskild firma.

Vad är skattemässiga justeringar?

Det skattemässiga resultatet utgår från det "bokföringsmässiga resultatet", som är skillnaden mellan intäkter och kostnader under året. Dock måste detta resultat ofta justeras för att komma fram till det skattemässiga resultatet. Justeringarna kallas just "skattemässiga justeringar".

Vad är underlag för inkomstskatt?

Då ska avkastningsskatt enbart beräknas för det antal dagar under räkenskapsåret som pensionsskulden innehafts. Underlaget för skatten är 300 000 kr. Om räkenskapsåret enbart innehåller 200 dagar eller pensionsskulden upplösts efter 200 dagar av räkenskapsåret, ska underlaget jämkas till 164 3 x 200/365).

Vem ska lämna inkomstdeklaration 2?

Inkomstdeklaration 2 ska lämnas av aktiebolag och ekonomiska föreningar. Du kan lämna deklarationen digitalt på två sätt, antingen i e-tjänsten Filöverföring eller i e-tjänsten Inkomstdeklaration 2.