:

Vad ska man ha för brandsläckare i hemmet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ska man ha för brandsläckare i hemmet?
  2. Vad bör en brandsläckare helst innehålla när man hanterar farligt gods?
  3. Hur högt ska en brandsläckare sitta?
  4. Vad för brandsläckare ska man ha?
  5. Vad släcker skumsläckare?
  6. Kan man använda en brandsläckare flera gånger?
  7. Hur ofta ska en brandsläckare Besiktas?

Vad ska man ha för brandsläckare i hemmet?

Vi rekommenderar att du har en pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt, då kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum. Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

Vad bör en brandsläckare helst innehålla när man hanterar farligt gods?

Pulver är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper, d.v.s. för brand i trä, vätskor och gaser. Släckaren kan även användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna är köldbeständiga och kan vara placerade utomhus även vintertid.

Hur högt ska en brandsläckare sitta?

Släckaren sitter på lagom höjd (minst 10 centimeter över golv, maximalt 150 centimeter mellan golv och handtag)

Vad för brandsläckare ska man ha?

Pulversläckare finns klassade för olika typer av bränder, till exempel ABC. Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand 6kg pulversläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt SS EN 3-7 och helst med en hög effektivitetsklass, till exempel 43A 233B C eller högre.

Vad släcker skumsläckare?

Släckmedlet i en skumsläckare består huvudsakligen av vatten och är därför relativt lätt att sanera. Det gör att det lämpar sig för släckning av bränder i bland annat kulturmiljöer. Den är bra vid användning mot bränder i fibröst materiel typ trä, papper, textilier samt brännbara vätskor som olja, bensin och diesel.

Kan man använda en brandsläckare flera gånger?

Tänk på att en brandsläckare bara går att använda en gång, sedan måste de laddas om. Det gäller oavsett om du sprutat lite eller mycket. Uttjänta släckare kan du lämna på kommunens återvinningsanläggningar. Om du har fritidshus, båt eller husvagn, se till att ha en pulversläckare där också.

Hur ofta ska en brandsläckare Besiktas?

En verkstadsgenomgång ska utföras vart 5 år för vätskesläckare och vart 10 år för pulver - och koldioxidsläckare enligt SS 3656.