:

Hur fylla på vatten i golvvärme?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fylla på vatten i golvvärme?
  2. Hur luftar jag golvvärme?
  3. Hur luftar man golvvärme Uponor?
  4. Hur vet man om golvvärmen läcker?
  5. Hur luftar man vattenburen golvvärme?
  6. Hur luftar man en cirkulationspump?

Hur fylla på vatten i golvvärme?

Sätt ingående vatten i den övre och utgående vatten i den undre. När vattnet är på, skruva in locket på påfyllningsventilen, för att öppna så att vattnet kan cirkulera. Öppna hatten för en slinga åt gången från vilket håll som helst. Låt det spola i ca 5 minuter / slinga.

Hur luftar jag golvvärme?

Avluftning sker i princip på samma sätt som luftning av en radiator. Med samma nyckel, eller baksidan av påfyllnings- locket på fördelaren, lossas luftskruven försiktigt och ev. luft släpps ut tills dess att endast vatten kommer ut.

Hur luftar man golvvärme Uponor?

Normalt vid större jobb som riskerar att tömma systemet så ska man stänga av vid dina kulventiler (med blått handtag) för att undvika att få in luft i slingorna. Sedan kan man avlufta fram till fördelaren innan man drar igång allt igen så man slipper trycka in allt för mycket luft i golvvärmeslingorna.

Hur vet man om golvvärmen läcker?

Om du har eller misstänker att golvvärmen läcker ska du först och främst stänga av den del där läckan finns. Ofta finns ventiler eller små kranar för att göra detta. Därefter bör du snarast kontakta en rörmokare för att få rätt hjälp.

Hur luftar man vattenburen golvvärme?

SV: Hur luftar man golvärmeslingorna?

  1. stäng samtliga slingor på fördelaren och stäng returventilen på fördelaren.
  2. koppla fast en slang på urtappningsventilen på ventilen på returen.
  3. öppna urtappningsventilen och en slinga i taget.

Hur luftar man en cirkulationspump?

Det brukar inte finnas någon luftningsanordning på normala cirkulationspumpar, luften brukar följa med vattenflödet uppåt i rörsystemet och samla sig på någon hög punkt (t ex i radiatorerna). Det är dock bra ur luftningssynpunkt om pumpen är monterad så att vattenflödet går vertikalt.