:

Vad ska finnas med på ett hyreskontrakt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ska finnas med på ett hyreskontrakt?
  2. Hur fyller man Inneboendekontrakt?
  3. Hur kan ett hyreskontrakt se ut?
  4. Hur gör man ett hyreskontrakt?
  5. Vad är viktigt att tänka på när du skriver på ett hyreskontrakt och vad ska det innehålla?

Vad ska finnas med på ett hyreskontrakt?

I hyreskontraktet bör åtminstone följande uppgifter finnas med: Hyresvärd. Hyresgäst/ hyresgäster. Lägenhetens adress. Lägenhetens typ (antal rum, yta m.m.).

Hur fyller man Inneboendekontrakt?

I kontraktet ska det framgå tydligt vilka parterna är, hyresobjektets address, hyresbetalning, vad som ingår i hyran, depositionsbelopp, hyrestid, vilka möbler som ingår, tillträde till exempelvis gemensamma utrymmen, trädgård eller förråd och uppsägningstid.

Hur kan ett hyreskontrakt se ut?

Ett hyresavtal bör alltid innehålla information om hur lång hyresperioden och uppsägningstiden är, hur hög hyran är och vad som ingår i hyran, exempelvis el eller värme. Tänk på! Hyran ska vara skälig i förhållande till likvärdiga bostäder i området.

Hur gör man ett hyreskontrakt?

Vanliga frågor om hyresavtal

  1. Vilka är avtalsparterna (hyresgästen och hyresvärden)
  2. Hyresobjektet som avtal avser.
  3. Vad ska hyran vara och exakt vad den täcker.
  4. Hyrestiden (avtalstiden och uppsägning)
  5. Nyttjanderätt av övriga utrymmen (vindsförråd, garage etc.)

Vad är viktigt att tänka på när du skriver på ett hyreskontrakt och vad ska det innehålla?

När du hyr eller hyr ut en bostad är det viktigt att upprätta ett lagligt hyreskontrakt för att både hyresgäst och uthyrare ska känna sig trygga. Hyreskontraktet ska innehålla följande uppgifter avseende hyresgästen och bostaden: namn, adress, telefon, mail. specificering av vilken bostad hyreskontraktet avser.