:

Hur ansluter jag till ett Zoom möte?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ansluter jag till ett Zoom möte?
  2. Hur bjuda in på Zoom?
  3. Vilka webbläsare stödjer Zoom?
  4. Kan ej ansluta till Zoom?
  5. Hur blir man host på Zoom?

Hur ansluter jag till ett Zoom möte?

Du kan ansluta till ett Zoom-möte genom att öppna möteslänken du fått tex per e-post. Den länken gäller just det mötet, för nästa möte får du en ny länk. Om du inte tidigare har deltagit i Zoom-möten, måste du installera Zoom-programmet eller appen.

Hur bjuda in på Zoom?

Det går också att skapa ett möte i Zoom-webben: https://zoom.us För att bjuda in till möte väljer du Schedule a meeting eller Host a meeting i webbläsaren. Den som är värd (host) för ett möte kan bestämma om och vilka som kan spela in mötet.

Vilka webbläsare stödjer Zoom?

Den webbaserade Zoom-tjänsten fungerar bäst i Chrome-webbläsaren. Använd klientprogrammet när du deltar i möten. Mötena öppnas alltid som standard med klientprogrammet om det har installerats på datorn.

Kan ej ansluta till Zoom?

Byt nätverk till ett som inte är begränsat, ex hemifrån eller från publik hotspot (såsom Telia Homerun med flera). 3. Skapa ett alternativt nätverk till din dator, exempelvis att dela internet från din mobil. ... Installera Zoom som app till din mobil/surfplatta (och anslut via mobilnätverk).

Hur blir man host på Zoom?

Nedan följer anvisningar för hur du startar ett Zoom-möte via webbläsaren. 2 Logga in med dina användaruppgifter/inloggningsuppgifter. Har du ännu inte skapat ett konto gör du det via SIGN UP, ITS FREE Page 2 2 3 När du väl har loggat in håller du muspekaren på HOST A MEETING.