:

Hur går en ansökan om betalningsföreläggande till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går en ansökan om betalningsföreläggande till?
 2. Hur fyller man i skuldsanering?
 3. Vart ska ansökan om betalningsföreläggande skickas?
 4. Hur man anmäler till Kronofogden?
 5. Vad kostar ansökan om betalningsföreläggande?
 6. Hur driver Kronofogden in skulder?
 7. Hur kan man se skuld hos kronofogden?

Hur går en ansökan om betalningsföreläggande till?

Hur går ansökan till? Du ansöker om betalningsföreläggande genom att antingen fylla i en blankett som du fyller i och skickar till kronofogden. En sådan blankett kan du hitta här. Det finns även en möjlighet att med mobilt bank-id ansöka om betalningsföreläggande genom kronofogdens digitala e-tjänst.

Hur fyller man i skuldsanering?

Du ansöker genom att logga in med ditt Bank-id i e-tjänsten "Ansökan om skuldsanering". Du kan även ansöka med hjälp av blanketten "Ansökan om skuldsanering KFM 9150". Ansöker du med hjälp av en blankett, hittar du information om vart du skickar den på vår webbplats.

Vart ska ansökan om betalningsföreläggande skickas?

Hit skickar du ditt ärende

 • Ansökan om betalningsföreläggande/handräckning. Kronofogdens inläsningscentral. FE 7600. ...
 • Mottagningsbevis (delgivningskvitto) Kronofogdens inläsningscentral. FE 7500. ...
 • Begäran om överlämning till domstol. Betalningsföreläggandeenheten. Box 1144. ...
 • Övriga handlingar. Ärenden om. komplettering.

Hur man anmäler till Kronofogden?

Ansök om betalningsföreläggande för att få ditt krav fastställt. Den du har ett krav mot får då möjlighet att svara och ta ställning till kravet....Du ska lämna många uppgifter

 1. personnummer och kontaktuppgifter.
 2. namn på din firma, om det är den som vill ha betalt.
 3. eventuella uppgifter om det finns ett ombud.

Vad kostar ansökan om betalningsföreläggande?

Vid försenad eller utebliven betalning avvisar vi din ansökan....Avgifter – för att fastställa ditt krav.

Typ av ansökan
Betalningsföreläggande
Avgift300 kronor
Vanlig handräckning
Vad handlar den om?Få någon att göra något, till exempel lämna tillbaka egendom eller flytta (vräkning/avhysning)

Hur driver Kronofogden in skulder?

Du kan begära att vi driver in skulden. Vi gör då en utredning för att se om den som ska betala har pengar eller andra tillgångar. Om personen/företaget saknar tillgångar får du inte betalt. Du behöver däremot betala 600 kronor till oss för att du begärt att vi driver in skulden.

Hur kan man se skuld hos kronofogden?

Vill du ha koll på dina skulder och krav på att betala eller göra något (förelägganden) ska du använda vår e-tjänst "Mina skulder och förelägganden"....Mina skulder och förelägganden

 • dina aktuella skulder.
 • vem du har en skuld till.
 • prognos för när du kan bli skuldfri.