:

Hur gör MAn för att bli återförsäljare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör MAn för att bli återförsäljare?
 2. Hur säljer MAn till återförsäljare?
 3. Vad innebär det att bli återförsäljare?
 4. Vill du bli vår återförsäljare?
 5. Vad innebär det att vara agent?
 6. Vad innebär att vara distributör?
 7. Får man sälja andras produkter?

Hur gör MAn för att bli återförsäljare?

MAn får helt enkelt ansöka om att bli åf hos den leverantör som tillhandahåller de produkter du vill sälja. En del tillverkare använder sig av grosister för att nå ut till åf och en del säljer direkt.

Hur säljer MAn till återförsäljare?

Berätta om tillverkningen och vilken kvalitet du kan leverera. Lyft andra faktorer som du tror kan vara viktiga för just den återförsäljare du är i kontakt med. Lika mycket som du säljer in din produkt behöver du också sälja in dig själv. Affärer görs mellan människor och relationen med återförsäljaren är avgörande.

Vad innebär det att bli återförsäljare?

En återförsäljare köper in produkter från andra företag för att sälja vidare. Återförsäljare säljer främst varor men vissa kan också erbjuda tjänster. Exempelvis erbjuder många butiker som säljer datorer även försäkring och reparationstjänster. Återförsäljare har ofta ett stort lager och tar därmed en ekonomisk risk.

Vill du bli vår återförsäljare?

Vad erbjuder vi?

 • Marknadens mest kompletta släpsortiment från ett av marknadens starkaste varumärken.
 • Stark kunskapsöverföring från början genom vår obligatoriska ÅF-utbildning.
 • Bra marginaler utan avbränningar.
 • Stark marknadsföring av dig som återförsäljare med affärsöverföringar från oss löpande.

Vad innebär det att vara agent?

En agent är en person som har i uppdrag att samla information om Sverige och svenska förhållanden, och delge informationen till en utländsk säkerhetstjänst. Varje år utsätts personer i Sverige för värvningsförsök, en process som kan delas upp i sex steg.

Vad innebär att vara distributör?

En distributör är en näringsidkare/företagare som köper in varor från en leverantör och säljer därefter själv varorna till butiksledet/ kunden. Distributören har sitt eget lager, skickar till och fakturerar själv sin kund.

Får man sälja andras produkter?

Utgångspunkten är att det inte är okej att köpa andras produkter för att sedan sälja de vidare, såvida inte tillstånd för detta har givits av leverantören. ... Det är nämligen endast rättighetshavaren som har rätt att sprida sina produkter och de rättigheter som kan hänföras till dem.