:

Hur räknas VO2max ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknas VO2max ut?
 2. Vad ska man ha för VO2max?
 3. Varför sjunker VO2max?
 4. Hur förbättrar man sitt VO2max?
 5. Vem har högst VO2max?
 6. What is VO2 max and how is It measured?
 7. What can I do to increase my VO2max?
 8. How does your VO2 max affect your lifespan?
 9. What are some examples of VO2 max determinants?

Hur räknas VO2max ut?

Lite förenklat så beräknas din maximala syreupptagning (i liter per minut) genom att multiplicera ventilationen med skillnaden i syreinnehåll i rumsluft och utandningsluft.

Vad ska man ha för VO2max?

För en normalrörlig kvinna på 30-40 år vanligt värde mellan 30-35 ml/kg och motsvarande för en man 40-45 ml/kg. För elitidrottare inom konditionsidrotter såsom löpning, cykling och skidåkning är det inte ovanligt att ligga på 80-85 ml/kg, medan lagidrottare oftare ligger runt 50-60 ml/kg.

Varför sjunker VO2max?

Lägre maxpuls Musklernas syreupptag minskar också eftersom de små blodkärlen runt musklerna inte klarar av att föra över lika mycket syre till muskeln. Detta tillsammans gör att det maximala syreupptaget VO2 max, minskar.

Hur förbättrar man sitt VO2max?

Korta intervaller. Syftet är, liksom i den långa intervallträningen att öka VO2max. I de korta intervallerna är det viktigt att vilan inte är för lång, dett apå grund av att men i en kort intervall inte hinner komma upp i VO2 max, men med en kort vila så kommer man gradvis efter hand upp i VO2 max.

Vem har högst VO2max?

Topp 10 för män

scorenamesport
96.0Bjørn DæhlieNorwegian cross country skier
93.0Kurt Asle ArvesenRoad Cycling
92.5Greg LeMondcycling
92.0Matt Carpenterrunner

What is VO2 max and how is It measured?

 • VO2 max is the measure of the maximum amount of oxygen your body uses when you exercise. To get a general estimate of your VO2 max, first take your resting heart rate by placing two fingers on the artery between the center of your palm and your thumb. Count the number of beats over 60 seconds.

What can I do to increase my VO2max?

 • There’s plenty you can do to keep your VO₂ max levels at their highest for your age and desired fitness levels. A 2016 study found that even occasional intense workouts can help improve VO₂ max levels. Here are some suggestions: Perform high-intensity interval training.

How does your VO2 max affect your lifespan?

 • Research has reported that the VO2 Max has a drastic impact on your lifespan. A low score has been correlated with higher risks of cardiovascular disease, according to the American Heart Association (AHA). People with a low VO2 max are also more to prone breast, lung, and gastrointestinal cancers, according to research.

What are some examples of VO2 max determinants?

 • Cardiac output, pulmonary diffusion capacity, oxygen carrying capacity, and other peripheral limitations like muscle diffusion capacity, mitochondrial enzymes, and capillary density are all examples of VO2 max determinants. The body works as a system.