:

Hur går det till när man läser på distans?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går det till när man läser på distans?
  2. Kan man läsa universitet på distans?
  3. Vad kan du göra som distansstudent?
  4. Vad innebär distansutbildningar?
  5. Vilka kurser kan ges på distans?

Hur går det till när man läser på distans?

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med internetuppkoppling. Vissa distanskurser är helt webbaserade, vilket innebär att du aldrig behöver åka till skolan, varken vid introduktioner eller för tentatillfällen. ... Vissa skolor förlägger träffarna till olika lärcentra runt om i landet.

Kan man läsa universitet på distans?

Det finns både längre program och kortare kurser som ges på distans i en mängd olika ämnen - allt ifrån språkkurser till biologi, teknik eller psykologi. I stort sett alla högskolor och universitet i Sverige ger kurser på distans. Undervisningsspråket kan vara svenska eller engelska.

Vad kan du göra som distansstudent?

  • Som distansstudent kan du själv styra över var och när du studerar. Om du till exempel jobbar dagtid kan du läsa på kvällar eller helger. Det innebär frihet men kräver samtidigt disciplin.

Vad innebär distansutbildningar?

  • Som distansstudent kan du studera när eller var du vill, det innebär frihet men kräver samtidigt disciplin. Distansutbildningar ger dig ökad frihet och flexibilitet eftersom du inte är bunden till en specifik ort eller plats under studierna.

Vilka kurser kan ges på distans?

  • Det finns både längre program och kortare kurser som ges på distans i en mängd olika ämnen - allt ifrån språkkurser till biologi, teknik eller psykologi. I stort sett alla högskolor och universitet i Sverige ger kurser på distans. Undervisningsspråket kan vara svenska eller engelska.