:

Vad innehåller en tulldeklaration?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innehåller en tulldeklaration?
  2. Hur gör man en Importdeklaration?
  3. Varför Tulldeklarerar man?
  4. Vad innebär Exportklarering?
  5. Vad ska man deklarera i tullen?
  6. Hur fyller man i tulldeklaration?

Vad innehåller en tulldeklaration?

En tulldeklaration ska innehålla information om godsets taric nummer, vikten och värdet på varan och mottagarens organisationsnummer eller personnummer samt adress.

Hur gör man en Importdeklaration?

En importdeklaration på papper lämnar du på blanketten Enhetsdokument. Du måste lämna in blanketten till en tullklareringsexpedition och begära att ditt ärende registreras och klareras. Observera att vissa uppgifter måste lämnas även om de lämnats i den förenklade deklarationen. Gå hit för att hitta enhetsdokument.

Varför Tulldeklarerar man?

Vad är en Tulldeklaration? När man importerar eller exporterar varor i Sverige behöver man deklarera varorna till Tullverket. ... Många gånger fraktas varor som bara ska utlånas. Då behöver företaget deklarera detta som temporär export för att slippa betala tullavgift för varan.

Vad innebär Exportklarering?

Fördelen med FCA är att det är lätt att räkna ut säljarens kostnader, vilka är emballage, exportklarering, lastning på bil alternativt transport till överenskommen terminal/flygplats. Risken övergår till köparen i samband med överlämnandet till transportören/terminalen. FCA kan användas vid samtliga transportsätt.

Vad ska man deklarera i tullen?

Du måste alltid deklarera varor som du importerar med en importdeklaration där du talar om vilken vara du importerar, vilken tullavgift du ska betala och om varan omfattas av restriktioner.

Hur fyller man i tulldeklaration?

– en bild av eller textfil med innehållet i den så kallade CN22/23-etikett som finns på din försändelse. Du fyller i en tulldeklaration som du lämnar på blanketten Enhetsdokument. Pdf, 182.3 kB. Fyll i sidan 1 av dokumentet (om du har flera varor ska du även fylla i ett tilläggsblad).