:

Hur ofta kan man ta Sumatriptan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ofta kan man ta Sumatriptan?
 2. Hur funkar triptaner?
 3. Hur tar man sumatriptan?
 4. Är sumatriptan farligt?
 5. Kan man blanda sumatriptan och Alvedon?
 6. What is sumatriptan used to treat?
 7. What should I avoid while taking sumatriptan?
 8. What class of drug is sumsumatriptan?
 9. When should I Call my doctor if I am taking sumatriptan?

Hur ofta kan man ta Sumatriptan?

Använd inte mera än två Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletter under 24 timmars tid (högst 100 mg per dygn).

Hur funkar triptaner?

Triptaner är en grupp farmakologiskt aktiva substanser, vilka binder till och stimulerar serotonin-receptorer (5-HT, 5-hydroxitryptamin), företrädesvis i de kraniella, arteriella blodkärlens väggar, vilket ger en vasokonstriktion (sammandragning av kärlen).

Hur tar man sumatriptan?

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Sumatriptan 2care4 brukar injiceras i låret.

Är sumatriptan farligt?

Efter intag av Sumatriptan Actavis kan man uppleva en kortvarig bröstsmärta och trånghetskänsla, som kan vara intensiv och stråla upp mot halsen. I mycket sällsynta fall kan detta bero på hjärtpåverkan. Kontakta därför läkare, om symtomen inte försvinner.

Kan man blanda sumatriptan och Alvedon?

Du kan kombinera triptaner med NSAID, paracetamol eller metoklopramid. Många upplever att triptaner ger en betydligt bättre effekt än andra migränmediciner. Men studier har visat att smärtlindringen är ungefär densamma som med kombinationen acetylsalicylsyra och metoklopramid.

What is sumatriptan used to treat?

 • Sumatriptan is used to treat acute migraine headaches in adults. It is not used to prevent migraine headaches and is not used for cluster headaches. Sumatriptan works in the brain to relieve the pain from migraine headaches.

What should I avoid while taking sumatriptan?

 • Either a migraine, or treatment for a migraine, may cause drowsiness. Do not drive or operate machinery or perform other hazardous tasks if a migraine or its treatments make you drowsy. Do not drink alcohol if you have taken a dose of sumatriptan. Talk to your doctor if you are pregnant or intending to become pregnant before taking sumatriptan.

What class of drug is sumsumatriptan?

 • Sumatriptan is in a class of medications called selective serotonin receptor agonists. It works by narrowing blood vessels in the head, stopping pain signals from being sent to the brain, and blocking the release of certain natural substances that cause pain, nausea, and other symptoms of migraine.

When should I Call my doctor if I am taking sumatriptan?

 • Call your doctor if your headaches do not get better or occur more frequently after taking sumatriptan. If you take sumatriptan more often or for longer than the recommended period of time, your headaches may get worse or may occur more frequently. You should not take sumatriptan or any other headache medication for more than 10 days per month.