:

När släpps sommarkurser?

Innehållsförteckning:

  1. När släpps sommarkurser?
  2. Hur många kurser kan man läsa under sommaren?
  3. Får man CSN för sommarkurser?
  4. När startar sommarkurser 2021?
  5. Får man studiebidrag under sommaren?

När släpps sommarkurser?

Du kan antas till sommarkurser om högst 22,5 högskolepoäng. Anmälan brukar vara öppen från mitten av februari till mitten av mars. Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat. De sommarkurser som har platser kvar öppnar för sen anmälan tidigast i början av maj.

Hur många kurser kan man läsa under sommaren?

Du kan söka max 12 utbildningar till höst-och vårterminer. Till sommarkurser kan du söka 6 utbildningar. Du kan bara bli antagen till 45 poäng till en höst eller vårtermin. Till sommarterminen kan du bli antagen till 23 poäng.

Får man CSN för sommarkurser?

Sommarkurs - högskola Kursen eller utbildningen måste ge rätt till studiemedel. Skolan måste ha rapporterat in kursen som en sommarkurs till CSN. Du måste studera på minst 50 procent i minst tre sammanhängande veckor under perioden juni–augusti. ... Du måste uppfylla övriga krav för att studiemedel.

När startar sommarkurser 2021?

Vårterminen 2021-01-18 – 2021-06-05 Universitetets sommarkurser förläggs till tiden från och med juni månad i anslutning till vårterminens slut till och med slutet av augusti i anslutning till höstterminens början.

Får man studiebidrag under sommaren?

Om ditt barn fyller 16 år under januari–juni får du det sista barnbidraget i juni. CSN betalar inte ut studiebidrag under juli och augusti. Det första studiebidraget kommer i september och du får vänta på flerbarnstillägget för perioden juli–september till mitten av oktober.