:

Är Oatly börsnoterat?

Innehållsförteckning:

  1. Är Oatly börsnoterat?
  2. Kan man köpa aktier i Oatly?
  3. Vad heter Oatly aktie?
  4. Varför sjunker Oatly?
  5. Hur går det för Oatly?
  6. Vem äger Oatly AB?
  7. Vem äger Oatly?
  8. Varför inte köpa Oatly?
  9. Var produceras Oatly?
  10. Vad är fel med Oatly?

Är Oatly börsnoterat?

Oatly ökade intäkterna med 53 procent Rapporten är bolagets första sedan börsnoteringen i maj.

Kan man köpa aktier i Oatly?

En aktie är en andel av ett företag, närmare bestämt ett aktiebolag. Om du köper Oatly (OTLY) aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning.

Vad heter Oatly aktie?

OTLY | −1,60% | Oatly Group AB | Avanza.

Varför sjunker Oatly?

Efter att ha haft en långsammare tillväxt än marknadens förväntningar sjönk aktien kraftigt. Börsnoterade havredryckstillverkaren Oatly föll på amerikanska Nasdaq-börsen när bolagets rapport för tredje kvartalet visade på en lägre tillväxttakt än förväntat samtidigt som bolaget sänkte sin tillväxtprognos för helåret.

Hur går det för Oatly?

I år väntas omsättningen nå knappt 700 miljoner dollar. 2023 väntas omsättningen ha trefördubblats till nära 2000 miljoner dollar. Förra året uppgick förlusten till 50 miljoner dollar och året dessförinnan gjorde bolaget en förlust på 36 miljoner dollar. Det finns ingen prognos för när Oatly ska vara lönsamma.

Vem äger Oatly AB?

Oatly ägdes i december 2019 av det belgiska investmentbolaget Verlinvest, det kinesiska statsägda bolaget China Resources, Industrifonden, Östersjöstiftelsen, grundarna och ytterligare privata ägare, däribland anställda. Sedan juli 2020 så är även riskkapitaljätten Blackstone delägare.

Vem äger Oatly?

Oatly ägdes i december 2019 av det belgiska investmentbolaget Verlinvest, det kinesiska statsägda bolaget China Resources, Industrifonden, Östersjöstiftelsen, grundarna och ytterligare privata ägare, däribland anställda. Sedan juli 2020 så är även riskkapitaljätten Blackstone delägare.

Varför inte köpa Oatly?

Vad Oatly dessutom glömmer att nämna är att de delvis ägs av företaget China Resources, vilket i sin tur ägs av den kinesiska staten. Och Kina är som bekant inte välkänt för sin klimatpolitik. Landet är världens enskilt största miljöbov, med kolkraftverk som spyr ut mängder av växthusgaser i atmosfären.

Var produceras Oatly?

Oatly Group AB, tidigare Ceba Foods AB, är ett svenskt livsmedelsföretag med huvudkontor i Malmö och produktionsanläggning i Landskrona och med rötter från Lunds universitet. Företaget har även delar av sin produktion av kylvaror i Tyskland.

Vad är fel med Oatly?

Många som köper Oatly kan nog tänkas ha antipatier mot Kinas ledarskap. Han fortsätter: – Men att en del av vinsten via China Resources går till kinesiska staten kan nog ses som ett större problem än själva ägarstrukturen, som ju inte säger någonting om hur aktiva de kinesiska och belgiska delägarna är.