:

Vad krävs för att ett ljud ska bildas?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att ett ljud ska bildas?
  2. Hur ljud utbreder sig?
  3. Vad krävs för att ett ljud ska kunna fortplantas?
  4. Hur rör sig ljud i olika material?
  5. Hur kan man lagra ljud?
  6. Hur överförs ljud?
  7. Varför låter ljud?

Vad krävs för att ett ljud ska bildas?

När ett ljud uppstår svänger partiklarna i det vibrerande ämnet fram och tillbaka kring ett jämnviktsläge, och svängningsrörelsen utbreder sig som en ljudvåg. Ljudvågen rör sig framåt genom luften och uppfångas av vårt ytteröra. Ljudet påverkas i styrka av vad som leder det. Luft är en gasform.

Hur ljud utbreder sig?

Når vågorna når vårt öra sätts trumhinnan i svängning och vi kan uppfatta ljudet. Exakt hur ljudet breder ut sig beror däremot på omgivningen. Mer exakt vilken typ av material som finns i omgivningen.

Vad krävs för att ett ljud ska kunna fortplantas?

För att ljud ska kunna fortplanta sig krävs materia. I vakuum hörs inget, i rymden är det alltså tyst. Ljudets hastighet är olika i olika ämnen och beror på hur tätt atomerna sitter och därmed kan knuffa vidare ljudet. Ljudets hastighet i luft är ca 340m/s och i vatten ca 1500 m/s.

Hur rör sig ljud i olika material?

Ljudet rör sig olika snabbt i olika ämnen (luft, vatten, metall, glas, osv). Det beror på att det som transporterar ljudet är molekyler som rör sig. Ju närmare dessa molekyler sitter varandra desto snabbare kommer de i kontakt med varandra och kan föra vidare rörelsen.

Hur kan man lagra ljud?

Så småningom började man använda magnetband för att lagra ljud. Med hjälp av en mikrofon, ett membran anslutet till en elektromagnet,skapades en elektrisk ström som med i ett "inspelningshuvud" magnetiserade ett med järnoxid överdraget plastband. Ljudets svängningar sparades som variationer i bandets magnetfält.

Hur överförs ljud?

Ljudvågor fångas upp av ytterörat (öronmusslan) och den yttre hörselgången och leds in mot trumhinnan, som sätts i vibration. Rörelsen överförs med hjälp av de tre hörselbenen hammaren, städet och stigbygeln till det ovala fönstret, som sitter i ena ändan på hörselsnäckan.

Varför låter ljud?

Ljudet bildas när vibrationerna i glaset påverkar luften som börjar röra på sig. När glaset ger ifrån sig en ton istället för ett mer gnisslande ljud vibrerar hela glaset på samma sätt – resonansfrekvens.