:

Varför blir det kondens mellan fönstren?

Innehållsförteckning:

 1. Varför blir det kondens mellan fönstren?
 2. Varför blir det kondens?
 3. Hur får man bort kondens mellan fönster?
 4. Hur förhindrar man kondens?
 5. Varför vadd mellan fönster?
 6. Varför blir det imma på fönstrens utsida?
 7. Vilka åtgärder kan vidtas om det ofta blir imma på fönstret i vardagsrummet under vintern?
 8. Hur täta gamla fönster?

Varför blir det kondens mellan fönstren?

På nya välisolerade isolerglasfönster kan kondens förekomma på det yttersta glaset. Detta märks främst på morgonen och är vanligare på fönster mot norr. Fönstret har ett lågt U-värde och därmed inte släpper igenom så mycket värme vilket medför att glasytan blir så kall att luftens fuktighet kondenserar.

Varför blir det kondens?

Generellt uppkommer imma av att värme möter kyla. När varmare luft möter en kallare yta kondenseras fukten i luften till små droppar. Som på det kalla dricksglaset på en varm sommardag. Om du behöver oroa dig eller inte, skiljer sig beroende på om det är kondens inuti, på utsidan eller på insidan av fönstret.

Hur får man bort kondens mellan fönster?

Kondensfönster insida - 5 tips på att få bort kondens eller imma!

 1. Se över luftcirkulationen. Se till att gardiner inte hindrar luftcirkulationen. ...
 2. Se över ventilation. Ny färsk luft bär fukt bättre än gammal luft. ...
 3. Vädra ofta. ...
 4. Växter och blommor. ...
 5. Byt fönster.

Hur förhindrar man kondens?

4 tips som motverkar imma:

 1. Vädra i 5–10 minuter med korsdrag tre gånger om dagen.
 2. Håll luftfuktigheten under 55 procent från november till maj.
 3. Se till att ha bra ventilation i badrum och kök – och använd den.
 4. Håll fönsterventiler och andra utluftningsventiler öppna.

Varför vadd mellan fönster?

Fönstervadd läggs mellan ytter- och innerbågen på fönster som har lösa innanfönster. Vadden läggs in i samband med att man klistrar igen fönstren för vintern. Den anses dämpa drag, vilket visserligen kan vara sant, men dess huvudsakliga uppgift är troligen att vara dekorativ.

Varför blir det imma på fönstrens utsida?

Kondensutsidan fönstret visar goda isoleringsegenskaper och bra fönster med lågt U-värde släpper ut mindre värme. Här blir glaset varmare på insidan och kallare på utsidan, vilket leder till att det blir varmare och mindre kondens på insidan. På grund av det kan utsidan av fönstret ibland vara immig.

Vilka åtgärder kan vidtas om det ofta blir imma på fönstret i vardagsrummet under vintern?

Om luft tar sig in mellan glasen och kondenserar kan det bero på att det råder ett övertryck i huset, som gör så att luft trycks ut i fönstret. Övertryck drabbar främst husets övre våning. Genom att förse huset med bättre ventilation, kan du råda bot på problemet med övertryck.

Hur täta gamla fönster?

Har man gamla fönster med innanfönster kan man klistra över springor med fönsterremsor av papper, bra ur tätningssynpunkt men lite bökigt ur arbetssynpunkt. Ett lättare alternativ är att förbättra tätningen med tätningslister av ull. Täta större springor i fönsterkarmar görs bäst med lindrev.