:

Hur kan man få cancer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man få cancer?
 2. Hur kan en cancer utvecklas?
 3. Kan vem som helst få cancer?
 4. Hur kan man veta att man har cancer?
 5. Vad kan man få cancer av?
 6. Vad är aggressiv cancer?
 7. Kan man testa om man har cancer?
 8. Hur vanligt är det att få cancer som ung?
 9. Kan cancerceller spridas till andra delar av kroppen?
 10. Vad är en cancersjukdom?
 11. Vad betyder cancer på latin?
 12. Varför är cancer en genetisk sjukdom?

Hur kan man få cancer?

Cancer är en genetisk sjukdom. Men all cancer är inte ärftlig. I flertalet fall är det istället genförändringar som uppstår under livets gång som orsakar cancer. Generna påverkas bland annat av vår livsstil, och genom hälsosamma levnadsvanor kan risken minska.

Hur kan en cancer utvecklas?

När cancer uppstår har en perfekt balans i celldelningen rubbats. En cancercell delar sig ohämmat och bildar till slut en klump, en tumör. Varje kropp har olika organ som består av miljarder små celler. Man har hudceller, muskelceller, njurceller, leverceller och många andra slags celler.

Kan vem som helst få cancer?

Vem får cancer? Alla kan få cancer. Barn kan också få cancer även om det är ovanligt. Varje år får fler än 60 000 personer i Sverige cancer.

Hur kan man veta att man har cancer?

Varför ger cancer symtom? Cancercellerna håller ofta ihop och bildar en tumör som tar plats i det organ där tumören uppstått. Det kommer förr eller senare att kännas eller ses som en ”knöl”, till exempel i hjärnan eller lungan.

Vad kan man få cancer av?

Nedan följer en lista över några ämnen som är cancerframkallande:

 • alkohol (klass 1)
 • bensen (klass 1)
 • formaldehyd (klass 1)
 • asbest (klass 1)
 • hydrazin (klass 2A)
 • tobak (klass 1)
 • aflatoxin (klass 1)
 • akrylamid (klass 2A)

Vad är aggressiv cancer?

Metastaser, dottertumörer, är en allvarlig och fruktad del av cancer. Det är metastaser och annan spridning av sjukdomen som kan göra den livshotande. Omkring en tredjedel av patienterna har metastaser som upptäcks i samband att primärtumören, det vill säga den tumör som uppstått först, diagnostiseras.

Kan man testa om man har cancer?

Idag upptäcks cancer normalt genom att läkaren screenar en viss del av kroppen. Forskare som arbetar vid Cambridge University har dock hittat ett sätt att upptäcka cancern i tid med ett enkelt blodprov. Det är möjligt eftersom en tumör läcker ut DNA-fragment som kan ses i blodet.

Hur vanligt är det att få cancer som ung?

I Sverige får ungefär 65000 personer en cancerdiagnos varje år. År 2019 insjuknade 65 956 personer och av dem var 781 personer i åldrarna 15-29 år*. Antalet cancerfall ökar, men det beror framför allt på att vi helt enkelt lever längre i dag än vad vi gjorde förr.

Kan cancerceller spridas till andra delar av kroppen?

 • Cancerceller kan sprida sig via blod och lymfvätska till andra delar av kroppen och där bilda metastaser, dottertumörer. Cancertumörer kan också spridas i kroppen genom att växa direkt in i annan vävnad.

Vad är en cancersjukdom?

 • En cancersjukdom börjar med att celler i kroppen får en genetisk förändring som sedan inte repareras. Dessa genetiska förändringar kan drabba i princip alla celler i olika organ och kan sedan leda till olika cancerformer, såsom bröstcancer, prostatacancer eller lungcancer.

Vad betyder cancer på latin?

 • Cancer betyder krabba eller kräfta på latin. Ordet hänvisar till tumörens likhet med en krabba där benen representerar vävnadsutskott eller stora blodkärl som omger tumören. Hur uppstår cancer? En cancersjukdom börjar med att celler i kroppen får en genetisk förändring som sedan inte repareras.

Varför är cancer en genetisk sjukdom?

 • Cancer är en genetisk sjukdom. Men all cancer är inte ärftlig. I flertalet fall är det istället genförändringar som uppstår under livets gång som orsakar cancer. Generna påverkas bland annat av vår livsstil, och genom hälsosamma levnadsvanor kan risken minska.