:

Vad gör Salivkörtlar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör Salivkörtlar?
 2. Vad är spottkörtlarna?
 3. Vad gör öronspottkörteln?
 4. Finns det spottkörtlar i gommen?
 5. Vad göra vid muntorrhet?
 6. Hur regleras Salivsekretionen Och vad menas med synergieffekt i samband med detta?
 7. Vad heter de tre största spottkörtlarna?
 8. Vad betyder Parotis?
 9. Kan man dö av spottkörtelcancer?
 10. Är spottkörtelcancer farligt?

Vad gör Salivkörtlar?

Den bildas av salivkörtlarna under tungan, glandula sublingualis och underkäken, glandula submandibularis, samt av öronspottkörteln, glandula parotis och hjälper till att spjälka bland annat stärkelse i munhålan.

Vad är spottkörtlarna?

En spottkörtel kan bilda en liten sten som hindrar saliven från att komma ut i munnen. Ofta lossnar den av sig själv, men ibland behöver den opereras bort. Det finns tre par större spottkörtlar: en framför öronen, en vid underkäken och en under tungan. De bildar saliv.

Vad gör öronspottkörteln?

Ansiktsnerven (facialisnerven) går genom öronspottkörteln och stor vikt läggs därför vid att undvika skador på nerven. Ofta uppstår en svullnad i området omedelbart efter operationen vilket tillfälligt kan påverka nervfunktionen. I de allra flesta fall återkommer nervfunktionen en tid efter operationen.

Finns det spottkörtlar i gommen?

I munnen finns tre par stora spottkörtlar som producerar saliv när vi tuggar, men mellan måltiderna är det tusen mikroskopiska spottkörtlar i slemhinnorna som ser till att munnen inte blir torr. De små spottkörtlarna finns utspridda i framförallt läppen, kinden och gommen.

Vad göra vid muntorrhet?

För att skydda tänderna kan du använda ett tuggummi som innehåller fluor.

 1. Borsta tänderna två gånger per dag med fluortandkräm. ...
 2. Att skölja munnen med vatten är ett enkelt sätt att tillfälligt lindra muntorrhet.
 3. Undvika drycker som läsk, saft och juice. ...
 4. Tugga maten ordentligt.

Hur regleras Salivsekretionen Och vad menas med synergieffekt i samband med detta?

I ”vilostadiet” när salivsekretionen inte stimuleras av smak eller tuggande regleras salivsekretionen av nervinnerveringar på salivkörtlarna från både det sympatiska- och parasympatiska autonoma nervsystemet. Det är det parasympatiska systemet som stimulerar salivsekretion.

Vad heter de tre största spottkörtlarna?

Saliv produceras från olika spottkörtlar; tre stora pariga körtlar där öronspottkörteln (parotis) producerar serös saliv, tungspottkörteln (sublingualis) mukös saliv och underkäksspottkörteln (submandibularis) en blandad typ av saliv.

Vad betyder Parotis?

Glandula parotis (egentligen Glandula parotidea), öronspottkörteln, är en av kroppens tre stora pariga spottkörtlar. Den innehåller enbart serösa celler och utsöndrar omkring en femtedel av saliven. Den genomkorsas av ansiktsnerven men innerveras av tung- och svalgnerven (CN IX).

Kan man dö av spottkörtelcancer?

Överlevnadssiffror är något sämre för cancer i gl. submandibularis jämfört med gl. parotis. Relativ 5-årsöverlevnad för all spottkörtelcancer i Sverige är cirka 75 %.

Är spottkörtelcancer farligt?

Det finns tre större spottkörtlar på var sida ansiktet, och dessutom hundratals små som bara kan ses med mikroskop. Samtliga av dessa kan drabbas av cancer. Spottkörtelcancer är maligna (elakartade) neoplasmer (tumörer) som uppkommer i någon eller några av de salivproducerande spottkörtlarna i ansiktet.