:

Varför ska vi ha nationalparker?

Innehållsförteckning:

  1. Varför ska vi ha nationalparker?
  2. Vad är en nationalpark?
  3. Varför har vi naturreservat och nationalparker?
  4. Varför har man naturreservat och nationalparker?
  5. Vad menas med naturreservat och nationalpark?

Varför ska vi ha nationalparker?

Varför finns det nationalparker? Skyddet behövs både för naturens egen skull och för oss människor. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna, kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv.

Vad är en nationalpark?

Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet.

Varför har vi naturreservat och nationalparker?

Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt. Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker.

Varför har man naturreservat och nationalparker?

Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och sällsynta arter för att bevara biologisk mångfald, men det kan även vara att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser.

Vad menas med naturreservat och nationalpark?

Det finns många områden kvar att skydda. Vanligast är att det sker genom att bilda naturreservat, eftersom kraven på nationalparker är så höga att endast ett mindre antal nya områden kan bli aktuella för denna skyddsform.