:

Hur gammalt är Lettland?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gammalt är Lettland?
  2. När blev Lettland fritt från Sovjetunionen?
  3. Är Lettland fattigt?
  4. Har gräns mot Lettland?
  5. Vilket år blev Lettland självständigt?
  6. Vad kallar man folk från Lettland?
  7. Vad är typiskt för Lettland?
  8. Vad exporterar och importerar Lettland?
  9. Vilken religion är störst i Lettland?
  10. Har Lettland tillhört Sverige?

Hur gammalt är Lettland?

Novem Latvia/Founded

När blev Lettland fritt från Sovjetunionen?

På 1600-talet intog Sverige området, och i början av 1700-talet erövrades det av Ryssland. Lettland gjorde sig fritt i första världskrigets slutskede 1918, men självständigheten krossades genom sovjetisk ockupation 19.

Är Lettland fattigt?

Sociala förhållanden. Lettland är ett av EU:s fattigare länder. Sedan mitten av 1990-talet har landet liksom de andra baltiska staterna haft en kraftig ekonomisk tillväxt, med undantag för de sista åren av 00-talet då landet drabbades av en allvarlig finanskris.

Har gräns mot Lettland?

Lettland ligger vid Östersjön mellan Estland i norr och Litauen i söder. I öster gränsar landet till Ryssland och i sydöst till Vitryssland. Lettland motsvarar ungefär en sjundedel av Sveriges yta.

Vilket år blev Lettland självständigt?

Sovjettiden innebar ett hårt politiskt förtryck. När det lättade på 1980-talet bildades en folkfront som krävde oberoende, flerpartisystem och marknadsekonomi. 1990 vann folkfronten valet och deklarerade Lettland självständigt, vilket erkändes av omvärlden 1991.

Vad kallar man folk från Lettland?

Lettland

Latvijas Republika Republiken Lettland
Officiellt språkLettiska
Demonymlett; lettisk
StatsskickRepublik
-PresidentEgils Levits

Vad är typiskt för Lettland?

Lettland är ett slättland, lite kuperat. Stora skogar, tre tusen sjöar, många floder och floddalar bidrar till landets sköna natur. Gaizina är det högsta berget, 312 meter högt. ... I Lettlands huvudstad Riga står fiskare och fångar brax i Daugava, strax innan floden mynnar i Rigabukten.

Vad exporterar och importerar Lettland?

Jordbruket har minskat i betydelse, men skogsbruket växer. Skogs- och trävaror är viktiga exportprodukter för Lettlands handelsorienterade ekonomi liksom livsmedel, mediciner och apoteksvaror, kemiska produkter, elektronik och metallvaror.

Vilken religion är störst i Lettland?

Katoliker och protestanter dominerar bland letterna, medan den ryskspråkiga minoriteten tillhör rysk-ortodoxa kyrkan. Det finns några tusen judar i Lettland, de flesta i Riga. De baltiska folken var bland de sista i Europa som kristnades.

Har Lettland tillhört Sverige?

Livland var en svensk besittning i Baltikum under stormaktstiden. ... Sverige avträdde Livland till Ryssland 1721 vid freden i Nystad, men hade i praktiken förlorat området redan 1710. Livland motsvarade södra hälften av dagens Estland och norra hälften av dagens Lettland, samt ön Ösel.