:

Hur bildas H2O?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bildas H2O?
 2. Vilka ämnen består vatten av?
 3. Hur bildas knallgas?
 4. Vad heter H2O?
 5. Vilka former kan vatten ha?
 6. Varför kan vatten finnas i olika former?
 7. Varför exploderar knallgas?
 8. Vad innehåller knallgas?
 9. Vad är vatten på jorden?
 10. Hur mycket vatten behöver kroppen till för att fungera ordentligt?
 11. Vad är ämnen som löser sig i vatten?

Hur bildas H2O?

När vätgas (H2) mera känt som knallgas blandas med syre (O2) och energi tillförs, t. ex. i form av en tändsticka, skapas en explosion och vatten bildas, detta är exempel på en snabb kemisk reaktion. För att uttrycka detta med kemins språk blir det 2 H2 + O2 → 2 H2O.

Vilka ämnen består vatten av?

Vatten är en mycket speciell molekyl som består av en syreatom och två väteatomer.

Hur bildas knallgas?

Knallgas bildas vid elektrolys av vatten Knallgas är mycket energirik i förhållande till vatten. Man har därför föreslagit att omvandla elektrisk energi till kemisk energi i form av vätgas. Vätgasen kan sedan användas för att driva förbränningsmotorer (som i bilar) genom att låta den reagera med luftsyret.

Vad heter H2O?

Vatten är en kemisk förening med den kemiska formeln H2O. En vattenmolekyl består sålunda av två väteatomer i kovalent bindning till en syreatom.

Vilka former kan vatten ha?

Vid de temperaturer som råder på jorden förekommer vatten i fast, flytande och gasform. Växlingarna dem emellan ger upphov till för vädret betydelsefulla fenomen. Jorden täcks till största delen av vatten (hav).

Varför kan vatten finnas i olika former?

När vatten fryser till is tar det mer plats. Det beror på att vattenmolekylerna då bildar ett regelbundet mönster, det vill säga en kristall, där det finns tomrum mellan molekylerna. ... På så vis är vatten ovanligt. De flesta andra ämnen har högre densitet i fast form än i flytande.

Varför exploderar knallgas?

Gas bildas hela tiden i batteriet när vattnet spjälkas upp i vätgas och syrgas. Blandningen av dessa gaser kallas knallgas och är mycket explosiv inom ett brett koncentrationsområde. ... En liten gnista är tillräckligt för att antända gasblandningen och kan orsaka en kraftig explosion.

Vad innehåller knallgas?

Knallgas kallas en blandning av två volymdelar vätgas och en volymdel syrgas, som exploderar våldsamt vid antändning.

Vad är vatten på jorden?

 • Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv. Det vetenskapliga namnet är divätemonoxid eller diväteoxid. Det latinska namnet aqua används ofta i bland annat innehållsförteckningar till kemiska och kosmetiska produkter.

Hur mycket vatten behöver kroppen till för att fungera ordentligt?

 • Människokroppen består till mellan 55 och 78 procent av vatten, beroende på kroppsstorleken. [48] För att fungera ordentligt behöver kroppen tillföras mellan en och sju liter vatten per dag för att undvika uttorkning (dehydrering). Den exakta mängden beror på hur aktiv man är, temperatur, luftfuktighet och andra faktorer.

Vad är ämnen som löser sig i vatten?

 • Ämnen som löser sig i vatten, exempelvis salter, sockerarter, syror, alkalimetaller och några gaser, speciellt syre och koldioxid, är kända som hydrofila ämnen, medan de som inte löser upp sig i vatten, exempelvis fetter och oljor, är kända som hydrofoba ämnen.