:

Hur får man bort ohyra på plommonträd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man bort ohyra på plommonträd?
  2. Hur undviker man mask i plommon?
  3. Varför ramlar Plommonkarten av?
  4. Hur blir man av med vita flygare?
  5. Finns inuti plommon?
  6. Hur sprids Hagelskottsjuka?
  7. När ta bort Limring?
  8. Hur bli av med äppelvecklare?

Hur får man bort ohyra på plommonträd?

De övervintrar som ägg på trädet och på bladen, så städa noga under trädet på hösten. Lössen kan bekämpas på våren med bladlusmedel eller insektsåpa. Du kan ju i o f sig "tvätta" trädet när bladen har fallit och du har städat undan bladen och frukten genom att spruta vatten hårt från slangen på stammen och grenarna.

Hur undviker man mask i plommon?

Vill du vara på den säkra sidan, tag frukten till förbränning, men de bryts även ner i en väl fungerande kompost, där värme alstras och larverna oskadliggörs i nedbrytningsprocessen. Blanda i så fall plommon med annat organiskt avfall så kompostprocessen inte stannar av p g a av för mycket fuktig frukt.

Varför ramlar Plommonkarten av?

Kolla om det strax efter blomningen, när karten har börjat växa, syns små, svarta hål på dem. Då sitter det små, vita larver med gulbrunt huvud där inne. Plommonkarten faller på grund av dessa och larverna följer med och gräver ner sig i marken och spinner en kokong om sig.

Hur blir man av med vita flygare?

Enkelt och effektivt är att spraya angreppen med såplösning eller växtsåpa som är ännu mer effektivt. Det är viktigt att spraya direkt på alla djur, såväl vuxna som larver och ägg. Spraya noga på undersidan av alla blad och alla toppskott. Behandlingen behöver upprepas efter ett par veckor.

Finns inuti plommon?

Larver i plommonen! Man ser sedan en liten pärla av stelnad fruktsaft som sitter på det omogna plommonets skal. Det är ingångshålet vid äggläggningen. Larven utvecklas sedan inuti frukten och tar sig inte ut förrän plommonen börjar mogna. Angripna frukter brådmognar ofta.

Hur sprids Hagelskottsjuka?

Svampen övervintrar i barken och sprider sig under våren till de nya bladen, särskilt i fuktig väderlek. Trädet är i och för sig inte i fara, men kan på sikt försvagas. Svampen trivs bäst under regniga somrar och om trädet står skuggigt och är tätvuxet.

När ta bort Limring?

Limringarna ska sitta kvar på trädstammarna fram till mars och bör inte ha förlorat sin häftförmåga då. Många insekter fastnar på limringarna på vintern, när fåglarna är som allra mest hungriga.

Hur bli av med äppelvecklare?

Ett effektivt och naturligt sätt att bekämpa äppelvecklare är att se till att man har fåglar som flyger runt träden. Fåglarna äter väldigt mycket insekter så det kan vara värt att sätta upp lite holkar, mat och fågelbad för att fåglar ska trivas.