:

Var bildas Kammarvätska?

Innehållsförteckning:

  1. Var bildas Kammarvätska?
  2. Vad gör Kammarvätskan?
  3. Hur märker man starr?
  4. Vad har regnbågshinnan för uppgift?
  5. Hur kommer det sig att vi ser?

Var bildas Kammarvätska?

Kammarvätskan fyller den främre delen av ögat, i princip mellan linsen och cornea. Den produceras på baksidan av ciliarkroppen, sipprar igenom pupillen, in i främre kammaren och absorberas till slut i kammarvinkeln som är vinkeln mellan cornea och iris.

Vad gör Kammarvätskan?

Ögat innehåller vätska som bland annat ger näring till linsen och hornhinnan. Den kallas kammarvätska. Vätskan måste ha ett visst tryck för att ögat ska behålla en stabil form. Hur stort trycket inuti ögat är beror på hur mycket vätska som bildas och hur stort avflödet är.

Hur märker man starr?

Du ser sämre och suddigare. Du har svårt att se i mörker och behöver mer ljus. Färger blir svagare och mer gulbruna. Du bländas lätt och är känslig för starkt vitt ljus, till exempel ljus från lysrör.

Vad har regnbågshinnan för uppgift?

Regnbågshinnan ger ögat dess färg Den kallas även iris. I regnbågshinnan finns det pigment som ger färgen på ögat. Regnbågshinnan är formad som en ring.

Hur kommer det sig att vi ser?

När vi ser på ett föremål skapas en bild på ögats näthinna. Syncellerna på näthinnan skickar signaler genom synnerverna. 2. I synnervskorsningen i hjärnan möts de två synnerverna som kommer från varje öga.