:

Varför tvångsförflyttades samerna?

Innehållsförteckning:

  1. Varför tvångsförflyttades samerna?
  2. Hur blev samer diskriminerade?
  3. Varför tvångsförflyttades samerna i Karesuando?
  4. Varför flyttar samer runt?
  5. När började samerna bli förtryckta?
  6. Hur blev samerna behandlade förr?
  7. Varför bosatte sig samer i Sverige?

Varför tvångsförflyttades samerna?

I slutet av 1800-talet när staterna stängde riksgränserna i Sápmi försvårades det gränsöverskridande renskötseln. Det ledde till att Sverige började att tvångsförflytta samiska familjer söderut. Fler än 200 familjer med 30 000 renar tvingades att flytta från Karesuandoområdet.

Hur blev samer diskriminerade?

Några exempel: Nomadskolereformen 1913 och renbeteslagen 1928 skiljde på renskötande och icke-renskötande samer. De som inte hade renar var inte "riktiga" samer enligt svensk lagstiftning. Rennäringslagen var även diskriminerande mot samiska kvinnor.

Varför tvångsförflyttades samerna i Karesuando?

År 2019 är det hundra år sedan renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge blev klar. Regleringen betyder att samerna i Karesuando-trakten blir av med sina betesmarker och hem på norsk sida och de tvingas flytta till nya marker och hem söderöver.

Varför flyttar samer runt?

I slutet av 1800-talet bosatte samer i området som inte kunde försörja sig som renskötare i byn Jänsmässholmen. För att reda ut den besvärliga situationen med fattigdom, svält och otillåten bosättning inleddes en statlig försöksverksamhet på 1920-talet. »

När började samerna bli förtryckta?

Vid mitten av 1800-talet började allt fler reagera mot att samerna behandlades illa. Riksdagen försökte rätta till de värsta missförhållandena. I Jämtland-Härjedalen avbröt man avvittringen, utdelningen av samernas marker till jordbrukare, 1841. Senare under 1800-talet köpte staten in markområden för samernas räkning.

Hur blev samerna behandlade förr?

För några hundra år sedan var det många i Sverige som behandlades betydligt sämre än i dag. Så var det också med samerna. Men man kan knappast säga att de var diskriminerade före sekelskiftet 1800. ... Det ledde till att man berövade samerna stora markområden i Jämtland-Härjedalen samt i Norr- och Västerbotten.

Varför bosatte sig samer i Sverige?

Samernas ursprung Små grupper av ett jägar- och samlarfolk koloniserade landet från olika håll. Det gemensamma för dessa var att de bosatte sig där det fanns villebråd. När viltet eller fisket slog fel flyttade man vidare. Det var detta folk som långt senare kom att bli samer.