:

När började meänkieli talas?

Innehållsförteckning:

  1. När började meänkieli talas?
  2. Hur talas meänkieli?
  3. Är meänkieli finska?
  4. Hur länge har minoritetsspråk funnits i Sverige?
  5. När blev tornedalingar en nationell minoritet?
  6. Hur många talar meänkieli 2021?
  7. Är meänkieli likt svenska?
  8. Har vi låneord från meänkieli?

När började meänkieli talas?

Under 1970-talet började det successivt i Sverige växa fram en förståelse för kulturell mångfald och därmed även för minoriteters rättigheter till sitt språk och sin kultur. År 1999 fick tornedalsfinskan status som ett eget språk i Sverige med det officiella namnet meänkieli.

Hur talas meänkieli?

Meänkieli (meänkieli: meänkieli, "vårt språk") är ett finsk-ugriskt språk som sedan år 2000 är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige....Meänkieli[redigera | redigera wikitext]

Meänkieli
Talas iSverige Finland
RegionTornedalen
Antal talareca 70 000
Officiell status

Är meänkieli finska?

Meänkieli är ett finskt-ugriskt språk och språkgruppen som meänkieli tillhör kallas östersjöfinska språk. Till östersjöfinska språk hör också exempelvis estniska och karelska. Men meänkielis närmaste släktingar är finska och kvänska, som är ett nationellt minoritetsspråk i Norge.

Hur länge har minoritetsspråk funnits i Sverige?

En finsktalande bosättning har funnits i området kring Torne älv redan före medeltiden. När Sverige efter kriget mot Ryssland åren fick avvara sin östra rikshalva till Ryssland skedde detta genom att en gräns drogs genom Tornedalen så att den västra delen av Tornedalen förblev svenskt område.

När blev tornedalingar en nationell minoritet?

1999: Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkänns som nationella minoriteter.

Hur många talar meänkieli 2021?

Det finns olika uppgifter om hur många som idag talar meänkieli. Enligt Svenska Tornedalingars Riksförbund, STR-T, handlar det om cirka 60 000 personer som talar eller förstår meänkieli helt eller delvis. Den största koncentrationen av meänkieli-talande finns i Tornedalen och Malmfälten.

Är meänkieli likt svenska?

Det skapar en känsla av att ”vi pratar samma språk”. - De som talar både svenska och finska, speciellt nordfinska dialekter, förstår meänkieli mycket bra. Det beror på att meänkieli är nära nordfinska dialekter och har påverkats av svenskan.

Har vi låneord från meänkieli?

I Sverige finns idag runt 60 000 personer som helt eller delvis talar eller förstår språket. Meänkieli är uppbyggt av gammaldags finska med vissa svenska låneord, exempelvis: potati (potatis), muuruutti (morot), kranni (granne), kahveli (gaffel), vekkarikello (väckarklocka).