:

Hur kom hinduismen till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kom hinduismen till?
 2. Vilket år kom hinduismen?
 3. Hur kom buddhismen till?
 4. Vad kommer hinduism från?
 5. Vad är hinduismens utformning?
 6. Varför är hinduismen en diffus religion?
 7. Vad är olika inriktningar av hinduism?

Hur kom hinduismen till?

Det finns ingen person - ingen Jesus, Muhammed eller Buddha - som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. Induskulturen är som störst mellan 26 fvt.

Vilket år kom hinduismen?

Hinduismen uppstod i Indien för flera tusen år sedan och är en av världens äldsta religioner. Det var inte förrän på 1800-talet som hinduismen fick sitt namn och det är en religion som varken har någon gemensam urkund eller grundare.

Hur kom buddhismen till?

Buddhismen har sina rötter i hinduismen. ... Buddha förkastade dock de hinduiska ritualerna och kastväsendet. Det var först efter Buddhas död som buddhismen blev en självständig religion. Därefter spreds den snabbt över hela Indien, till Sri Lanka och slutligen till länderna i Sydostasien samt trakterna kring Himalaya.

Vad kommer hinduism från?

 • Begreppet hinduism kommer, via persiskans Hindū, från sanskrit-ordet Sindhu, ett gammalt namn på floden Indus. Med Hindū menades folket som bor bortom floden Indus. På arabiska blev ordet al-Hind och därifrån överfördes det till europeiska språk.

Vad är hinduismens utformning?

 • Hinduismen är en mångskiftande polyteistisk religion med en mångfald gudar och varierande sedvänjor. Läran saknar trosbekännelse, dogmer och kyrklig struktur. Det råder därför stor olikhet mellan religionen i städerna och på landsbygden. Dessutom förekommer stora regionala skillnader i fråga om hinduismens utformning.

Varför är hinduismen en diffus religion?

 • En diffus religion med många sidor. Hinduismen är en mångskiftande polyteistisk religion med en mångfald gudar och varierande sedvänjor. Läran saknar trosbekännelse, dogmer och kyrklig struktur. Det råder därför stor olikhet mellan religionen i städerna och på landsbygden.

Vad är olika inriktningar av hinduism?

 • Många inriktningar av hinduism har också uppkommit bland dessa olika läror, så som Shaivism (där man främst dyrkar Shiva) och Vaishnavism (där man nästan helt uteslutande dyrkar Vishnu). Att vara hindu. Som hindu tror man på själavandring (reinkarnation).