:

Vilka typer av B-celler finns det?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka typer av B-celler finns det?
  2. Var aktiveras B-celler?
  3. Var mognar B-celler?
  4. Hur mäter man B-celler?
  5. Vart mognar B-celler?
  6. Hur aktiveras T-lymfocyter?

Vilka typer av B-celler finns det?

Effektor-B-cellerna producerar stora mängder antikroppar som bekämpar det akuta hotet, medan minnes-B-celler skyddar oss mot framtida hot genom att snabbt generera nya effektor-B-celler som producerar antikroppar om inkräktaren återkommer.

Var aktiveras B-celler?

Producerar antikroppar B-cellerna tillhör den inre delen av immunsystemet och har fått sin begynnelsebokstav från platsen där de bildas: benmärgen. Här skapas tiotals miljoner nya B-celler varje dygn, var och en med sin egen gen för att skapa en unik antikropp.

Var mognar B-celler?

Det finns olika typer av lymfocyter men oftast delas de in i T-celler och B-celler. De tillverkas alla i benmärgen men har fått mogna på olika platser. T-celler har mognat i thymus (brässen) och B-celler i benmärgen. När de har mognat börjar de migrera till kroppens lymforgan, exempelvis mjälten och lymfkörtlar.

Hur mäter man B-celler?

Provet analyseras vid utredning av blodbrist, anemi, infektioner och vid misstanke om andra sjukdomar i blodet. Provet ingår i en så kallas differentialräkning, vilket innebär att man analyserar de olika typerna av vita blodkroppar i blodet för att ta reda på om det finns en obalans i fördelningen mellan dessa.

Vart mognar B-celler?

Det finns olika typer av lymfocyter men oftast delas de in i T-celler och B-celler. De tillverkas alla i benmärgen men har fått mogna på olika platser. T-celler har mognat i thymus (brässen) och B-celler i benmärgen.

Hur aktiveras T-lymfocyter?

T-hjälparceller uttrycker i sin tur receptorer på sin yta. En T-hjälparcell kan ha receptorer med specificitet för det peptidfragment som är bundet till MHC-klass II-komplexet på exempelvis dendritiska celler, något som resulterar i att T-hjälparcellen aktiveras.