:

Hur lång tid tar det för fogen att torka?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det för fogen att torka?
 2. Hur ska konsistensen på fog vara?
 3. Hur ska fog se ut?
 4. Hur länge ska Kakelfog torka?
 5. Hur snabbt torkar fog klinker?
 6. Hur man foga?
 7. Hur ska man foga?

Hur lång tid tar det för fogen att torka?

När fogen har härdat något torkar du rent med en fuktig svamp, som måste sköljas ofta. Efter några timmar kan du finrengöra plattorna med en trasa. För att fogarna ska härda till maximal styrka ska de hållas fuktiga ca 2–3 dygn.

Hur ska konsistensen på fog vara?

Fogens färdiga konsistens ska vara en homogen, krämig, smetig och klumpfri massa. Släpper fogen från sleven så är den rätt blandad.

Hur ska fog se ut?

Mjukfog kan breda ut något över plattans kant, speciellt i innerhörn. Rekommenderad fogbredd är ca 5 mm eller samma som fogbredd i plattsättningens övriga ytor. Angivelsen om fogbredd gäller inte vid bruksläggning eller för dilatationsfog, då fog bredden avgörs av konstruktiva krav och kan vara avsevärt bredare.

Hur länge ska Kakelfog torka?

Efter cirka 30 minuter är fogen yttorr och ska då torkas ren med vatten.

Hur snabbt torkar fog klinker?

Låt torka tills fogmassan inte längre fastnar på fingrarna (vanligtvis 15–30 minuter) och rengör sedan med en fuktig svamp. Torktiden är beroende av plattan, underlaget, fogstorlek och rådande arbetsförhållanden. För tidig rengöring eller för mycket vatten kan orsaka missfärgning av fogen.

Hur man foga?

Foga ditt kakel diagonalt och från båda hållen Lägg på fogmassan på din fogbräda och applicera mot väggen underifrån och diagonalt över fogen. Viktigt är att du lägger fogmassan åt båda hållen och ser till att fogarna blir ordentligt fyllda utan luckor. Ett tips är även att foga kaklet en vägg i taget.

Hur ska man foga?

 1. Välj rätt fog och fogfärg. Dina plattor har antingen raka eller runda kanter. ...
 2. Blanda fogmassa. Läs noga på förpackningen och blanda efter instruktionerna. ...
 3. Applicera fog. Tänk på att sättmassan, fixet, ar helt torrt innan fogmassa sätts på. ...
 4. Låt fogen härda. ...
 5. Tvätta fogen. ...
 6. Försegla fogen.