:

Hur blandar man Kumulus?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blandar man Kumulus?
  2. Hur ofta Kumulus?
  3. Var kan man köpa Kumulus?
  4. Hur blir man av med bladmögel?
  5. Vad innehåller Kumulus?

Hur blandar man Kumulus?

Avsedd mängd Kumulus DF löses först i en mindre del vatten och tillsätts där- efter med ev annat preparat i den till 3/4 fyllda spruttanken. Fyll därefter res- terande mängd vatten. Blandas väl genom omskakning. Sprutas ut omgå- ende.

Hur ofta Kumulus?

Behandlingsintervall 7 – 14 dagar. Behandlingsmetod; sprutning. Tänk på att vissa sorter kan vara känsliga för svavel. Spruta inte Kumulus DF vid starkt solsken eller hög temperatur – risk för skador.

Var kan man köpa Kumulus?

CurEra Kumulus DF 200 g | Plantagen.

Hur blir man av med bladmögel?

Förebyggande bekämpning av mjöldagg ger ofta god effekt. Som att hålla växterna vid god hälsa genom vattning och korrekt gödsling, men även placering av växten, god luftcirkulation och rätt placering för respektive växtslag minskar risken för angrepp.

Vad innehåller Kumulus?

Preparatet Kumulus DF är godkänt i Sverige med svavel som verksamt ämne och innehåller 80 vikt-% elementärt svavel.