:

Hur samerna kom till Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur samerna kom till Sverige?
 2. Hur kom samerna till Sverige för 10 000 år sedan?
 3. När blev samerna förtryckta?
 4. Hur behandlades samerna i Sverige under 1900 talet?
 5. När är samerna representerade i Sverige?
 6. Vad är samernas kultur?
 7. Vad är samernas genetiska ursprung?
 8. Vilka språkgrupper finns i samerna?

Hur samerna kom till Sverige?

Efter inlandsisens avsmältning befolkades Sápmi. Redan för kanske 9000 år sedan var norra Skandinavien bebott. Små grupper av ett jägar- och samlarfolk koloniserade landet från olika håll. Det gemensamma för dessa var att de bosatte sig där det fanns villebråd.

Hur kom samerna till Sverige för 10 000 år sedan?

Totalt finns cirka 70 000 samer, varav omkring 20 000 i Sverige. Ursprungsfolken har genom historien förtryckts och i många delar av värl- den tillhör de ländernas fattigaste invånare. Att det bodde människor i övre Norrlands inland för nästan 10 000 år sedan vet vi med säkerhet. Kanske var de samernas förfäder.

När blev samerna förtryckta?

Under 1800-talet utgick den svenska statens samepolitik från att nomader tillhörde en lägre stående kultur. Under 1900-talets första decennier härskade idén att samerna var en underlägsen ras. Sådana idéer kan än idag påverka bilden av samerna, t ex att man tror att samer är okunniga och mindre vetande.

Hur behandlades samerna i Sverige under 1900 talet?

Samer som av någon anledning mist sina renar blev bofasta sina lappskatteland och försörjde sig där som fiskare och jägare. Ännu i början av 1900-talet fanns få nybyggen utan samisk anknytning.

När är samerna representerade i Sverige?

 • Samerna är representerade genom de folkvalda sametingen: 1 Sametinget i Norge från 1989 2 Sametinget i Sverige från 1993 3 Sametinget i Finland från 1996.

Vad är samernas kultur?

 • Samernas kultur. Den samiska klädedräkten kallas kolt på svenska. Den kan ha olika färger. Det är dekorationerna som är viktiga och som berättar om släkten och var den kommer ifrån. Samerna har en egen flagga och en egen nationalsång. I samernas kultur finns musik, litteratur, teater, slöjd och speciell mat.

Vad är samernas genetiska ursprung?

 • Samernas genetiska ursprung. Genetiska studier av framför allt mitokondriellt DNA och Y-kromosom -DNA visar att samerna huvudsakligen har ett västeuropeiskt ursprung och inte är släkt med sibiriska folk. Dock finns genetiska spår både från väster och öster.

Vilka språkgrupper finns i samerna?

 • Samerna har tre språkgrupper: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Inom dessa tre språkgrupper finns flera språk. I Sverige pratas mest nordsamiska. Men även lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska.