:

Vad beror ozonhålet på?

Innehållsförteckning:

  1. Vad beror ozonhålet på?
  2. Hur upptäcktes förtunningen av ozonlagret?
  3. Vad innebär ett ozonhål?
  4. Vad är ozonlagret gjort av?
  5. Vad kan man göra åt ozonhålet?
  6. Hur uppstår förtunning av ozonskiktet?
  7. Var finns ozonhålet?
  8. Hur många ozonhål finns på jorden?

Vad beror ozonhålet på?

Människan har tillfört atmosfären ämnen som snabbar på nedbrytningen. Detta har främst skett genom utsläpp av klorfluorkarboner (CFC) och andra ozonnedbrytande gaser. CFC är mycket stabila ämnen och det tar flera år för dem att nå upp till ozonskiktsnivå. Där sönderdelas de av UV-ljus varvid kloret frigörs.

Hur upptäcktes förtunningen av ozonlagret?

Sedan 1970-talet uppstår varje vinter en förtunning av ozonlagret över Antarktis. Förtunningen beror på att detta är det enda ställe på jorden där det regelbundet varje vinter bildas moln på riktig hög höjd. ... I stratosfären bildas moln. – En del av det klor som frigjorts från freoner binds i molnen.

Vad innebär ett ozonhål?

ozonhål, områden vid jordens poler, främst över Antarktis, där ozonskiktet förtunnas dramatiskt under våren.

Vad är ozonlagret gjort av?

Ozon bildas när en syremolekyl (två syreatomer som sitter ihop) splittras av UV-strålningen från solen på höga höjder så att de ensamma atomerna kan slå sig samman med hela syremolekyler och bilda ozon (tre syreatomer som sitter ihop). Den viktigaste platsen för ozonbildning är på hög höjd över ekvatorsregionen.

Vad kan man göra åt ozonhålet?

Det viktigaste som kan göras är gjort och hålet blir mindre för varje år som går, och det som återstår är främst att olaglig framställning CFCs, HCFCs, och HFCs bestraffas i Asien samt att utvecklingslängder som varit på undantag från utfasning kan fortsätta ges stöd för att möta de målen.

Hur uppstår förtunning av ozonskiktet?

Orsaken till uttunningen är att ämnen som bryter ned ozon har släppts ut i atmosfären. Exempel på ämnen som bryter ned ozonskiktet är klorerade ämnen, som finns i bland annat kylskåp, anläggningar för luftkonditionering och skumplast. Sedan 1987 finns ett internationellt avtal som kallas Montrealprotokollet.

Var finns ozonhålet?

Ozonhålet över Antarktis är nu tunnare och större än på länge. Orsaken är bland annat en stark polär virvel i stratosfären över Antarktis som fått temperaturen att sjunka kraftigt över ett stort område. Lägg därtill att det tar lång tid för de numera förbjudna ozonnedbrytande ämnena att försvinna.

Hur många ozonhål finns på jorden?

Ozon finns från jordytan upp till mycket höga höjder. Merparten av ozonet, cirka 90%, finns i stratosfären på 10 - 50 km höjd, vilket utgör det så kallade ozonskiktet. Cirka 10% finns i troposfären under 10 km och om ozonet är nära jordytan kallas det marknära ozon.