:

Varför går blixten i sicksack?

Innehållsförteckning:

  1. Varför går blixten i sicksack?
  2. Åt vilket håll går blixten?
  3. Vad står kA för blixt?
  4. Varför är det kvavt?
  5. Hur lång tid tar det för ett åskmoln att bildas?
  6. Hur känns det att bli träffad av blixten?
  7. Vad menas med Toppström vid åska?

Varför går blixten i sicksack?

Först, när blixten är på väg ned i marken i form av förurladdningar, lyser den inte så starkt. Men efter att blixten slagit ner i marken sker en huvudurladdning och det är då, på vägen upp mot molnet, som vi kan urskilja den i form av ett sicksack-mönster eller grenverk.

Åt vilket håll går blixten?

Blixten slår alltid ner på samma ställe När förladdningarna hittat bästa vägen ner till marken sker huvudurladdningarna, i snitt tre stycken. Blixten slår alltså alltid ner på samma ställe.

Vad står kA för blixt?

Elektroner rör sig neråt, men huvudurladdningen går uppåt. Den enskilda strömpulsen från en negativ blixt är kort ca. 0.1 ms med ett toppvärde som i medel ligger på 30 kiloampere (kA) men toppvärdet kan uppgå till några hundra kiloampere (kA).

Varför är det kvavt?

Det som känns kvavt innan åska är den höga luftfuktigheten och värmen, "bastu-värme". Ju varmare luft ju mer vattenånga kan den innehålla och just värme och fukt är en förutsättning för att åskmolnen ska bildas. En annan förutsättning är att luften nära marken kan få skjuts uppåt i atmosfären.

Hur lång tid tar det för ett åskmoln att bildas?

Det åtföljande ljudet uppstår när uppvärmningen (cirka 30 000 °C) av luften längs urladdningsbanan orsakar kraftiga tryckförändringar. En punkt på marken nås inte av ljudet från hela blixtkanalen samtidigt. Det tar ljudet cirka 20 sekunder att utbreda sig längs en sju kilometer lång blixtkanal.

Hur känns det att bli träffad av blixten?

Känslan av att träffas av blixten går inte att jämföra med något annat, enligt Kevin. – Jag har fått stötar och så, typ från flugdödare, men det här var något som jag aldrig tidigare upplevt.

Vad menas med Toppström vid åska?

Om denna värme också är tillräckligt stor smälter eller avdunstar metallen. Åtminstone tre egenskaper hos returströmmen kan orsaka skada; dessa är toppströmmen, den maximala förändringshastigheten för den initiala strömmen och den totala överförda kostnaden.