:

Hur skapas passadvindar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skapas passadvindar?
  2. Hur uppstår monsunvindar?
  3. Vad är passadvindar och monsuner?
  4. Var förekommer Monsunvindarna främst?
  5. Varifrån blåser sjöbrisen?
  6. Hur blåser det vid ekvatorn?
  7. Hur uppstår Vintermonsun?
  8. Var finns det Monsunvindar?
  9. Vad menas med Monsunvindar?
  10. Vad menas med Corioliseffekten?

Hur skapas passadvindar?

Passadvindar är en typ av vind som förekommer i tropikerna kring ekvatorn. Den inströmning som ständigt sker mot ekvatorn ger en konstant vind. På norra halvklotet avlänkas den mot höger och på södra halvklotet till vänster p.g.a. corioliskraften. Resultatet blir en nordostpassad och en sydostpassad.

Hur uppstår monsunvindar?

Monsunvindar är årstidsvindar. Sådana vindar finns både i Asien, Afrika och Australien, men de mest utpräglade blåser över Sydostasien. När den asiatiska kontinenten värms upp på sommaren bildas ett stort lågtryck. Det innebär att fuktiga, varma vindar blåser in från Indiska oceanen.

Vad är passadvindar och monsuner?

Längs ekvatorn återfinns passadvindar som sträcker sig upp till vändkretsarna. ... Norr om dessa återfinns västvindar som är band som finns på både norra och södra halvklotet. Dessutom finns det någonting som heter monsunvindar som också kallas för årstidsvindar.

Var förekommer Monsunvindarna främst?

Monsunen uppfattas som ett rent tropiskt fenomen vilket inte är helt och hållet korrekt. Monsunen är dock klart mest kraft- och betydelsefull just i tropiska områden i Sydasien och Östasien men förekommer även i till exempel sydvästra Nordamerika och i norra Australien.

Varifrån blåser sjöbrisen?

Sjöbris är för båtfolk och kustbor ett välkänt fenomen, som uppträder längs kusten och vid stora sjöar. Den uppkommer soliga sommardagar när land värms upp mer än hav. Uppvärmd luft är lättare än kall luft och stiger. Då sugs den svalare luften över havet in över land - en bris från sjön.

Hur blåser det vid ekvatorn?

Passadvindarna är den luft som tvingas stiga över det ekvatoriella stiltjebältet kring ekvatorn och som sedan ersätts av annan luft som strömmar in från nordost och sydost. Vindarnas riktning orsakas av corioliskraften och blåser in mot ekvatorn hela året.

Hur uppstår Vintermonsun?

Vintermonsunen styrs i stora drag av ett massivt högtryck som bildas över Sibirien. Det för ner torr luft med nordostvindar över Syd- och Sydostasien och pressar bort fuktig luft söderut, vilket ger torrperiod i området. Sommarmonsunen utgör precis det motsatta – nämligen regnperiod.

Var finns det Monsunvindar?

Monsunen uppfattas som ett rent tropiskt fenomen vilket inte är helt och hållet korrekt. Monsunen är dock klart mest kraft- och betydelsefull just i tropiska områden i Sydasien och Östasien men förekommer även i till exempel sydvästra Nordamerika och i norra Australien.

Vad menas med Monsunvindar?

De här vindarna, de som blåser vid kusten och byter riktning med årstiderna, kallas monsunvindar. När det blåser från land är luften torr, och det regnar sällan. ... Men luften från havet är fuktig. När den kommer in över land kyls den av, så att fukten i luften faller ner som regn.

Vad menas med Corioliseffekten?

Jordens rotation har en förunderlig inverkan på föremål som rör sig över dess yta. Corioliskraften är proportionell mot föremålets hastighet, är kraftigast vid polerna och noll vid ekvatorn. ... Dess matematiska uttryck är fV där V är hastigheten och f den så kallade coriolisparametern.