:

Vart finns träsk?

Innehållsförteckning:

  1. Vart finns träsk?
  2. Finns det träsk i Sverige?
  3. Hur många sjöar finns det på Gotland?
  4. Är sjöar i Finland?
  5. Vad är definitionen på en sjö?

Vart finns träsk?

I de norra delarna av Sverige, på Gotland och i Finland kan ordet också avse detsamma som sjö vilket syns i namnet på ett flertal sjöar, såsom Torne träsk och Tingstäde träsk.

Finns det träsk i Sverige?

Lugneträsk, sjö i Värmdö kommun och Uppland59.26423°N 18.52715°Ö Långträsk, Uppland, sjö i Värmdö kommun och Uppland59.30481°N 18.37759°Ö Nora träsk, sjö i Danderyds kommun och Uppland59.40460°N 18.00859°Ö Råcksta träsk, sjö i Stockholms kommun och Uppland59.35247°N 17.87473°Ö

Hur många sjöar finns det på Gotland?

Äldre kartor uppvisar en stor mängd sjöar (på Gotland kallade träsk) och våtmarker på Gotland. Som en följd av omfattande utdikningar under 1800- och början av 1900-talen försvann många av dessa grunda sjöar och Gotland har idag endast runt 50 sjöar med vattenspeglar större än 1 hektar.

Är sjöar i Finland?

Det finns 187 888 sjöar med en storlek på minst fem ar och ca 55 821 sjöar med en storlek på minst en hektar i Finland.

Vad är definitionen på en sjö?

En mer eller mindre permanent vattensamling i en naturlig sänka i jordytan. En sjö har vanligtvis bara ett utlopp, men det finns också sjöar som har flera utlopp eller som helt saknar utlopp. ... Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) är en sjö "en förekomst av stillastående inlandsytvatten".