:

Hur gör man salpetersyra?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man salpetersyra?
 2. Vad hette salpetersyra?
 3. Hur produceras svavelsyra?
 4. Vilka ämnen kan lösas i salpetersyra?
 5. Vad består HNO3 av?
 6. Vad kännetecknar salpetersyra?
 7. Vilka syror löser upp guld?
 8. Vilka ämnen består svavelsyra av?
 9. Vilka ämnen ingår i svavelsyra?

Hur gör man salpetersyra?

Yara är världsledande på marknaden för ammoniak, på vilken tillverkningen av salpetersyra är baserad. Salpetersyra (HNO3) produceras genom att ammoniak oxideras på platinaväv. Då produceras kvävegaser som NO₂ (kvävedioxid), som sedan absorberas i vatten.

Vad hette salpetersyra?

Salpetersyra framställdes förr alltid genom upphettning av ett alkalimetallnitrat med koncentrerad svavelsyra. Tidigast användes kaliumnitrat (salpeter), därav syrans namn.

Hur produceras svavelsyra?

Svavelsyra (H2SO4) framställs genom vidareoxidation av svaveldioxid till svaveltrioxid som tillsammans med vatten bildar svavelsyra. Produkten används även bl. a. som elektolyt i blyackumulatorer och vid tillverkning av sprängämnen, gödselmedel och färgämnen.

Vilka ämnen kan lösas i salpetersyra?

Salpetersyra är starkt oxiderande och löser i uppvärmd form metaller som koppar, silver och kvicksilver. Blandningar av salpetersyra och andra syror ger speciella egenskaper. Till exempel bildar salpetersyra tillsammans med saltsyra så kallat kungsvatten – ett av mycket få ämnen som kan lösa guld och platina.

Vad består HNO3 av?

Kväveoxiden i avgaserna reagerar med luftens syre och vatten så att salpetersyra (HNO3) bildas. Syran följer med regnet och hamnar i sjöar och markvatten. Salpetersyran är försurande, men fungerar även som gödningsämne. HNO3 delas upp i en vätejon (H+), som försurar, och en nitratjon (NO3-), som göder.

Vad kännetecknar salpetersyra?

Salpetersyra är en stark syra, och i koncentrerad lösning är den ett kraftigt oxidationsmedel. Den är en färglös eller gulaktig vätska med kvävande lukt. Lukten varnar ganska effektivt för hälsorisker. Koncentrerad salpetersyra ryker på grund av att den avger kväveoxider.

Vilka syror löser upp guld?

Kungsvatten eller aqua regis (även benämnt aqua regia), är en blandning av salpetersyra och saltsyra, båda i koncentrerad form och vanligen i volymförhållandet 1:3, ibland 1:4. Denna blandning har den unika förmågan att lösa upp både guld och platina, som är motståndskraftiga mot rena syror.

Vilka ämnen består svavelsyra av?

Svavelsyra är uppbyggt av en svavelatom, 4 syre atomer och två väteatomer som släpper när syran fräter. Titta man på syran är den färglös men mer trögflytande än de andra syrorna vi arbetar med i kemin. De syror vi har i kemin är utspädda med vatten. Dvs de är inte koncentrerade.

Vilka ämnen ingår i svavelsyra?

Syror

 • Alla syror innehåller grundämnet. väte. ...
 • Syran med kemiska formeln HCl är. svavelsyra. ...
 • Då man späde ut en syra med vatten. ökar pH. ...
 • Syror ska spädas ut så att man häller. vatten i syra. ...
 • Syra är ett ämne som. avger vätejoner. ...
 • Då en vätejon regerar med vatten bildas en. ...
 • Svavelsyra framställs genom att lösa en oxid i vatten.