:

Vad består porfyr av?

Innehållsförteckning:

  1. Vad består porfyr av?
  2. Finns i porfyr?
  3. Vilka mineraler består porfyr av?
  4. Var finns porfyr i Sverige?
  5. Vad är porfyr värd?
  6. Finns Obsidian i Sverige?
  7. Vad består skiffer av?

Vad består porfyr av?

Porfyr är en magmatisk bergart som bildats ur sammanpressad vulkanaska eller när lava runnit ut på eller nära under jordytan och stelnat. Porfyrens ålder i Sverige varierar stort mellan 1675 miljoner år till yngre än 400 miljoner år. Gnejs är en metamorf bergart.

Finns i porfyr?

Kristallerna består i primärt av kvarts, fältspat och hornblände. Även andra mineral förekommer, så som svart glimmer (biotit). Strökornen har kristalliserat långt under jordytan i ett tidigt skede av det vulkaniska materialets vandring uppåt.

Vilka mineraler består porfyr av?

PORFYR kallas sura yt- eller gångbergarter som innehåller större kristaller av kvarts och fältspat i en finkornig grå eller rödaktig mellanmassa.

Var finns porfyr i Sverige?

PORFYR (av senlatinets porphyrius, av grekiskans porfyreos, purpurlik) är en magmatisk bergart som karakteriseras av att det finns porfyrisk textur, vilket innebär att större eller mindre mineralkristaller ligger spridda i en grundmassa. Den största förekomsten av porfyr i Sverige finner vi i Dalarna.

Vad är porfyr värd?

Porfyrvasen som köptes in för 420 kronor visar sig vara värd 125 000 kronor. ... När Margareta Flinks morfar köpte vasen i Stockholm 1955 gav han 420 kronor för den. Nu värdeas vasen till 125 000 kronor.

Finns Obsidian i Sverige?

Obsidian är en bergart som bildas av lava som stelnat så hastigt att någon kristallin struktur inte hunnit bildas. Ämnet har därför amorf struktur och är inget mineral....Obsidian[redigera | redigera wikitext]

Obsidian
Obsidian från Lake County, Oregon.
KategoriVulkaniskt glas
FärgSvart
SpaltningIngen

Vad består skiffer av?

Skiffer kan antingen vara en sedimentär bergart där ursprungssedimentet har varit lera med inblandning av glimmer och kvarts eller en omvandlad bergart. Lerskiffer, glimmerskiffer och glimmerkvartsit är vanligast. Offerdalsskiffer är Sveriges vanligaste skiffersort.