:

Hur får man pleuravätska?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man pleuravätska?
  2. Vad menas med pleuravätska?
  3. Varför bildas vätska i lungsäcken?
  4. Hur mycket pleuravätska?
  5. Hur mycket pleuravätska kan man tappa?
  6. Vad är Empyem?
  7. Vad är Pleurautgjutning?
  8. Är det farligt att ha vätska i buken?
  9. Varför kan man få vätska i buken?

Hur får man pleuravätska?

I en lång lista på sjukdomar är den vanligaste orsaken till pleuravätska en cancersjukdom (malign tumör). Även hjärtsvikt eller lunginflammation (pneumoni) kan orsaka pleuravätska. Lungcancer följt av bröstcancer är de vanligaste orsakerna till en malign (uppstår genom elakartad tumör) pleuravätska.

Vad menas med pleuravätska?

Vätskan fungerar som »smörjning« av pleurabladen. Då produktionen och/eller läckaget av vätska överstiger pleuras absorptionsförmåga ackumuleras emellertid vätskan i pleurahålan som pleuravätska. Pleuravätska (hydrotorax) är en vanlig manifestation vid en rad olika sjukdomar.

Varför bildas vätska i lungsäcken?

I lungsäcken finns alltid en mycket liten mängd vätska för att de två lungsäcksbladen ska kunna glida mot varandra. I samband med lungsäcksinflammationen kan det bildas mer vätska i lungsäcken. Har du mycket vätska i lungsäcken tyder det på någon annan orsak än en virusinfektion.

Hur mycket pleuravätska?

Om tappningen utförs i diagnostiskt syfte kan det räcka med 50-100 mL vätska. I terapeutiskt syfte tappas maximalt cirka mL pleuravätska vid ett och samma tillfälle. Om patienten börjar hosta, blir andfådd eller får smärtor i thorax avbryts tappningen.

Hur mycket pleuravätska kan man tappa?

Pleuratappning ska göras med viss försiktighet. Tappa max 500-700 ml/h. Hastiga stora tappningar kan leda till blodtrycksfall, chock eller lungödem i den expanderande lungan. Avbryt tappningen om patienten börjar hosta.

Vad är Empyem?

Empyem är ansamling av pus i pleurarummet i samband med bakteriell (oftast) infektion i lungorna efter operation eller trauma, hemothorax består av ansamling av blod i pleurarummet vanligast efter trauma mot bröstkorgen, chylothorax är läckage av lymfvätska in i pleurarummet från ductus thoracicus (trauma, tumör).

Vad är Pleurautgjutning?

Pleuravätska eller pleurautgjutning är ett allvarligt sjukdomstecken som innebär att lungsäcken (latin: pleura) är fylld med vätska. Vanligaste orsaken till pleuravätska är infektioner och hjärtsvikt. Det kan också uppkomma vid cancer (lung-, bröst- och äggstocks-).

Är det farligt att ha vätska i buken?

Ascites (kallas också vätska i buken, bukvätska) är ett symptom som orsakas av en sjukdom. Vätskan kan uppstå en gång eller vara återkommande. Beroende på vilken sjukdom som orsakar vätskan och hur snabbt den fyller på sig kan man använda olika behandlingsalternativ.

Varför kan man få vätska i buken?

Varför uppstår ascites? Ascites kan uppstå av olika anledningar. Cancer, hjärtsvikt eller inflammation i tarmen är exempel på sjukdomar som kan orsaka ascites. Även levercirrhos (skrumplever) i sent stadium orsakar en vätskeansamling i bukhålan som typiskt symptom.