:

Varför har man ljus eller mörk röst?

Innehållsförteckning:

  1. Varför har man ljus eller mörk röst?
  2. Hur kommer det sig att du kan prata och sjunga?
  3. Hur får man en mörk röst?
  4. Hur får man grövre röst?
  5. Vad gör Stämläpparna?

Varför har man ljus eller mörk röst?

Långa och kraftiga stämband svänger långsammare än korta och tunna, och eftersom långa personer tenderar att ha långa stämband har de vanligen en mörkare röst. Eftersom män generellt sett är längre än kvinnor har de vanligen mörkare röst.

Hur kommer det sig att du kan prata och sjunga?

Förklara! Andning: För att vi ska kunna prata och sjunga måste det passera luft genom stämbanden. När vi andas in vidgar vi bröstkorg och mage, tänk dig att det är som att blåsa upp en ballong som blir större när luften kommer in.

Hur får man en mörk röst?

Det finns också sätt att operera för att rösten ska bli mörkare, men den typen av operation görs inte i Sverige. Rösten kan istället bli mörkare genom att man tar testosteron och/eller tränar rösten med hjälp av en logoped (röstspecialist).

Hur får man grövre röst?

Det finns också sätt att operera för att rösten ska bli mörkare, men den typen av operation görs inte i Sverige. Rösten kan istället bli mörkare genom att man tar testosteron och/eller tränar rösten med hjälp av en logoped (röstspecialist). Du kan läsa mer om röstträning här.

Vad gör Stämläpparna?

I struphuvudet finns två slemhinneveck som kallas stämband eller stämläppar. Dessa kan sättas samman så att de rör vid varandra och stänger förbindelsen mellan munhåla och lungor. Stämbandens primära funktion är just detta luftvägsskydd som är viktigt när man sväljer, hostar, harklar sig eller krystar.