:

Var finns kvicklera?

Innehållsförteckning:

  1. Var finns kvicklera?
  2. Var finns kvicklera i Västsverige?
  3. Finns kvicklera i Stockholm?
  4. Hur uppstår ras och skred?
  5. Hur ser kvicklera ut?
  6. Var finns kvicklera i Skåne?
  7. Var i Sverige finns kvicklera?
  8. Finns kvicklera i Sverige?
  9. Finns kvicklera i Skåne?
  10. Vad kan utlösa ett ras?

Var finns kvicklera?

Kvicklera finns även i Sverige. – Den här leran finns framför allt i Västsverige och i områden runt Vänern. Det är störst risk att man stöter på det där, säger Stefan Turesson vid expertmyndigheten SGI. Statens geotekniska institut (SGI) arbetar med att förebygga jordskred, ras och stranderosion.

Var finns kvicklera i Västsverige?

Enligt SGI:s kartläggning finns det en sannolikhet att hela stadskärnan i Göteborg liggerkvicklera, samt stora delar av Skaraborg och orterna längs Göta älv – men enligt Hjördis Löfroth behöver man inte vara alltför skraj.

Finns kvicklera i Stockholm?

De två mest kända skreden med kvicklera i Sverige har inträffat i Götaälvdalen. Det så kallade Surteskredet inträffade den 29 september 1950 och orsakade stor förödelse, när tre miljoner kubikmeter mark skredade ner i Göta älv och lämnade 450 familjer hemlösa.

Hur uppstår ras och skred?

Skred inträffar genom att brott uppstår längs en glidyta i jorden. Jordlagren ovanför glidytan påverkas dels av pådrivande krafter, dels av mothållande. Före skredet är dessa krafter i jämvikt. En rubbning av jämvikten kan utlösa skred.

Hur ser kvicklera ut?

Kvicklera är en unik form av sjölera som kan ändra konsistens från en tämligen fast till en rinnande fas när den rubbas. ... Kvicklera har varit orsaken till många jordskred. Enbart i Kanada har kvicklera varit bidragande faktor för fler än 250 kända skred.

Var finns kvicklera i Skåne?

Kvicklera finns i olika delar av Sverige, framför allt på Västkusten och längs Göta älv, där den under årens lopp orsakat stora jordskred med både dödsfall och stor materiell förödelse. Kvicklera bildas när saltjoner i saltvattenavsatta leror med hög salthalt lakas ur.

Var i Sverige finns kvicklera?

Kvickleror är en speciell typ av leror som framför allt finns i Västsverige. De är normalt sett relativt stabila men blir de utsatta för vibrationer eller ökad belastning, kan de bli mycket lösa. Flera stora skred i Västsverige är av kvickleretyp.

Finns kvicklera i Sverige?

Kvickleror är en speciell typ av leror som framför allt finns i Västsverige. De är normalt sett relativt stabila men blir de utsatta för vibrationer eller ökad belastning, kan de bli mycket lösa. Flera stora skred i Västsverige är av kvickleretyp.

Finns kvicklera i Skåne?

Kvicklera finns i olika delar av Sverige, framför allt på Västkusten och längs Göta älv, där den under årens lopp orsakat stora jordskred med både dödsfall och stor materiell förödelse. Kvicklera bildas när saltjoner i saltvattenavsatta leror med hög salthalt lakas ur.

Vad kan utlösa ett ras?

Faktorer som förändrar jämvikten kan utlösa skred eller ras. Sådana faktorer kan vara förändrade markvattenförhållanden, borttagande av vegetation, ökade belastningar, erosion och landhöjning. Ofta handlar det om en kombination av flera faktorer. ... Skred inträffar genom att brott uppstår längs en glidyta i jorden.