:

När slutar imperativ på A?

Innehållsförteckning:

  1. När slutar imperativ på A?
  2. Hur bildas preteritum?
  3. När använder man Imperativformen?
  4. Vill imperativ?
  5. Måste grundform?
  6. Vad betyder verb i imperativ?

När slutar imperativ på A?

Imperativformen slutar på vokal i grupp 1 (a) och grupp 3 (inte a). Då är presensändelsen -r.

Hur bildas preteritum?

REGEL: Preteritum Om grundformen slutar på annan vokal än "a", blir det: -dde: tro-dde. En del verb följer inte dessa regler och böjs annorlunda. De kallas starka eller oregelbundna verb. ... Se också 3.1 Verb – en översikt.

När använder man Imperativformen?

"Imperativ" är namn på den verbform som du använder för att uttrycka en befallning, order eller uppmaning. Ordet imperativ betyder ursprungligen "befalla". När man vill befalla, ge en order eller en uppmaning använder man den verbform som kallas imperativ. Man säger då att verbet står i imperativ eller imperativform.

Vill imperativ?

Jag vill spela fotboll....VerbRedigera.

Böjningar av viljaAktiv
Presensvill
Preteritumville
Supinumvelat
Imperativ(vill)

Måste grundform?

Du måste städa ditt rum idag, annars får du ingen middag....VerbRedigera.

Böjningar av måsteAktiv
Infinitivmåsta1
Presensmåste
Preteritummåste
Supinummåst

Vad betyder verb i imperativ?

Imperativ[redigera | redigera wikitext] ... Imperativ är ett verbmodus med vilket man formulerar en uppmaning. Detta modus finns i svenskan endast i ett tempus, presens, men i vissa språk, till exempel latin, finns även en futurum imperativ, uppmaning om något som kommer längre fram.