:

Vilka molekyler består fett av?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka molekyler består fett av?
 2. Hur ser fettsyror ut?
 3. Vad stämmer in på fetter?
 4. Vilka två delar består en Fettmolekyl av?
 5. Vilken kemisk förening ingår i fett?
 6. Vad menas med en mättad fettsyra?
 7. Vad är en fleromättad syra?
 8. Vad finns det för fett i kött?

Vilka molekyler består fett av?

Alla fettsyror, både mättade och omättade, är uppbyggda av en kedja av kolatomer av varierande längd – mellan 4 och 22 kolatomer. Dessutom innehåller fettsyrorna väte och syre. Mättade fettsyror innehåller mycket väte, vilket gör att kedjan blir rak och stel. Enkelomättade fettsyror har tappat två väteatomer.

Hur ser fettsyror ut?

Fettsyror är karboxylsyror som enbart består av kol, väte och syre samt bara innehåller en karboxylgrupp som är bunden till en ogrenad alkylgrupp. De mättade fettsyrorna har den allmänna formeln CH3(CH2)nCOOH, där n vanligtvis är ett tal mellan 2 och 18.

Vad stämmer in på fetter?

En fettmolekyl liknar framänden på en tretandad gaffel. Den har en "ryggrad" av glycerol, som håller fast tre fettsyror. Fettsyrorna kan vara antingen mättade eller omättade, och består helt av tre sorters atomer: kol, syre och väte. Mättade fettsyror heter som de gör för att de är mättade med väteatomer.

Vilka två delar består en Fettmolekyl av?

Fettmolekylen

 • Fettmolekylen består grundämnena kol, väte och syre.
 • Fettmolekylen bildas av glycerol (trevärd alkohol) och tre fettsyror (karboxylsyror med 16-18 kolatomer).
 • Fettmolekylen är en ester.

Vilken kemisk förening ingår i fett?

Fett består av alkoholen glycerol och olika fettsyror. Fett är alltså en ester. Alkoholen är alltid glycerol men fettsyrorna kan variera. Olika fettsyror ger olika typer av fett.

Vad menas med en mättad fettsyra?

Ett mättat fett har högre smältpunkt än ett omättat fett, och de i kosthållet, särskilt i Nordeuropa, vanliga fetterna är mer eller mindre fasta i rumstemperatur, medan omättade fetter oftast är vätskor (som då kallas feta oljor). Mättade fetter finns bland annat i fett kött, smör, ost och feta mjölkprodukter.

Vad är en fleromättad syra?

Omättade fettsyror har en eller flera av kolatomerna en dubbelbindning till nästa kolatom i kedjan. ... Om molekylen har en dubbelbindning kallas den enkelomättad, har den två eller fler kallas den dubbel- eller fleromättad. En Omega-fettsyra är en enkel- eller fleromättad fettsyra.

Vad finns det för fett i kött?

Omättat och mättat fett i kött Om man ofta äter feta styckningsdetaljer eller charkuterier blir det onödigt mycket mättat fett man får i sig. Griskött har en större andel omättade fettsyror än kött från lamm och nöt. I kött från djur som betar och äter vallfoder blir det något mer omättat fett.