:

Vad är en fibros?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en fibros?
  2. Vad är en cystisk fibros?
  3. Hur länge kan man leva med cystisk fibros?
  4. Hur ser lungfibros ut?
  5. Vad är fibros i levern?
  6. Är lungfibros dödlig?
  7. Vilka tester görs för att diagnostisera cystisk fibros?
  8. Hur många i världen har cystisk fibros?
  9. Kan cystisk fibros smitta?
  10. Kan man se lungfibros på röntgen?

Vad är en fibros?

Cystisk fibros är en ovanlig sjukdom som innebär att det slem som finns på kroppens slemhinnor är tjockare och segare än det ska vara. Främst påverkar det lungorna och mag-tarmkanalen. Sjukdomen är livslång, men det finns behandling som gör att många av besvären minskar.

Vad är en cystisk fibros?

Sjukdom/tillstånd Cystisk fibros (CF) innebär att de slemproducerande körtlarna i kroppen inte fungerar normalt. De utsöndrar ett alltför segt (visköst) slem som framför allt påverkar lungorna och mag-tarmkanalen, med andningsbesvär, infektioner i lungorna och svårighet att tillgodogöra sig maten som följd.

Hur länge kan man leva med cystisk fibros?

De senaste åren har den genomsnittliga livslängden för personer med cystisk fibros ökat betydligt. På 1980-talet var den genomsnittliga livslängden runt 25 år. För barn som föds med cystisk fibros idag ligger den förväntade medellivslängden på runt 50 år, och den väntas fortsätta öka.

Hur ser lungfibros ut?

Lungfibros är en kronisk sjukdom som kännetecknas av ärrbildning - fibros - i och mellan de små lungblåsorna, alveolerna i lungorna. Ärrbildningen orsakar ihållande hosta, andfåddhet och återkommande lunginfektioner. Trötthet och viktnedgång är också förekommande symtom.

Vad är fibros i levern?

Sjukdom/tillstånd Kongenital leverfibros är ett medfött tillstånd som innebär en ökad mängd bindväv i levern, vilket leder till en rubbning av leverfunktionen. Tillståndet förekommer antingen som en isolerad sjukdom eller tillsammans med andra sjukdomar i levern och/eller njurarna, varav Carolis sjukdom är vanligast.

Är lungfibros dödlig?

Hur vanlig sjukdomen är inte helt klart, men man beräknar att mellan 14 till 000 människor har IPF. Amerikanska siffror visar att fler patienter dör av IPF än på grund av bröstcancer. Och de flesta dör inom tre till fem år efter diagnosen.

Vilka tester görs för att diagnostisera cystisk fibros?

DIAGNOS. För diagnos krävs två svettest som är patologiska och/eller detektion av två kända mutationer, samt symtom på CF. När misstanke om CF föreligger är det lämpligt att börja med ett svettest. Om detta ligger i "gråzonen" (40-60 mmol klorid/l) bör det göras om.

Hur många i världen har cystisk fibros?

Cystisk fibros (CF) är en ärftlig livshotande sjukdom. Ungefär 70 000 personer är drabbade runtom i världen. I Sverige har närmare 700 personer CF och så många som var trettionde person är bärare av anlaget.

Kan cystisk fibros smitta?

Däremot är det inte alla som lider av samma sjukdom som kan stötta varandra då de blir smittsamma för varandra. En sådan sjukdom är cystisk fibros (CF) där de drabbade smittar varandra med bakterier som leder till lunginflammationer.

Kan man se lungfibros på röntgen?

Diagnos. Vid misstänkt lungsjukdom inleds alltid undersökningen med en lungröntgen. Patienter som genomgår lungröntgen i ett tidigt skede av lungfibros kan dock uppvisa en normal lungbild och för det mesta går man då vidare med en datortomografi (skiktröntgen).