:

Hur lång tid tar en NPF utredning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar en NPF utredning?
 2. Vad kostar det att göra en adhd-utredning?
 3. Hur lång tid tar det att göra en adhd-utredning?
 4. Vilka tester görs vid adhd-utredning?
 5. När kan man göra en adhd utredning?
 6. Hur får man en adhd utredning som vuxen?
 7. Hur mycket kostar det att ta adhd test?
 8. Hur görs adhd test?
 9. När kan man göra en adhd-utredning?

Hur lång tid tar en NPF utredning?

Det är svårt säkert säga exakt hur lång tid en individuell utredning tar. Det beror exempelvis på din ålder, frågeställningen och hur pass tydliga svårigheter som föreligger. Uppskattningsvis beräknas en utredning ta mellan ett par veckor upp till någon månad.

Vad kostar det att göra en adhd-utredning?

Priset för ett bedömningssamtal hos läkare är 2500 kr. Om du går vidare med den neuropsykiatriska utredningen kostar den 31500 kr. Du som bokar en privat neuropsykiatrisk utredning får besökstider hos oss snabbt.

Hur lång tid tar det att göra en adhd-utredning?

Hur lång tid tar utredningen? – Det är väldigt olika, men ofta tar det några veckor. Vad gör man när man fått sin diagnos? – Då kan personen söka det stöd och den behandling hen själv vill ha.

Vilka tester görs vid adhd-utredning?

Innan utredningen startar behöver du komma på en inledande bedömning. Då blir du intervjuad och får svara på frågor om din vardag, vilka svårigheter du har haft i ditt liv och hur du har fungerat under din uppväxt. Ibland ingår det att lämna blodprov och urinprov eller göra syn- eller hörseltest.

När kan man göra en adhd utredning?

Tidigast från 4 till 6 års ålder brukar man kunna ställa diagnosen. Utredningen ska också belysa hur barnet fungerar i vardagen och lyfta fram både styrkor och svagheter. Om barnet har tillkommande problem är det viktigt att uppmärksamma dem också.

Hur får man en adhd utredning som vuxen?

För att genomföra en utredning vid misstanke om adhd behövs läkare med vuxenpsykiatrisk kompetens och psykolog med adekvat kompetens. Ofta behövs kompletterande bedömningar av personal med andra kompetenser såsom specialpedagog, logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

Hur mycket kostar det att ta adhd test?

Den första delen av utredningen kostar 7000 kr. Finns det underlag att gå vidare till fördjupad neuropsykiatrisk utredning ingår denna kostnad i priset för hela utredningen.

Hur görs adhd test?

görs en adhd-utredning

 1. Intervju med patienten eller barnets föräldrar. ...
 2. Intervju med anhöriga eller barnet som utreds. ...
 3. Kartläggning av patientens vardag. ...
 4. Psykologisk utredning. ...
 5. Medicinsk undersökning. ...
 6. Diagnostiskt ställningstagande. ...
 7. Skriftligt utlåtande. ...
 8. Resultatet förklaras för patienten och anhöriga.

När kan man göra en adhd-utredning?

Tidigast från 4 till 6 års ålder brukar man kunna ställa diagnosen. Utredningen ska också belysa hur barnet fungerar i vardagen och lyfta fram både styrkor och svagheter. Om barnet har tillkommande problem är det viktigt att uppmärksamma dem också.