:

Vilka brott ger dödsstraff i Iran?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka brott ger dödsstraff i Iran?
 2. Hur avrättas folk i Iran?
 3. Hur många dog av dödsstraff 2020?
 4. Hur många dödsstraff Kina?
 5. Hur ser de mänskliga rättigheterna ut i Iran?
 6. Vilka utmaningar möter kämpar för de mänskliga rättigheterna i Iran?
 7. Hur vanligt är dödsstraff?
 8. Vad ska man göra för att få dödsstraff?
 9. Hur många dör varje år av dödsstraff?
 10. Hur många dör av dödsstraff varje år i USA?

Vilka brott ger dödsstraff i Iran?

I artikel 83 i den iranska brottsbalken beskrivs det brott som de har begått – otrohet – och det aktuella straffet, nämligen dödsstraff genom stening.

Hur avrättas folk i Iran?

Dödsstraff är en straffrättslig påföljd som innebär att en domstol dömer en brottsling till döden genom avrättning....Dödsstraffet i världen.

RankningLandAntal avrättade 2019
2Iran251+ (huvudsakligen drogrelaterade brott)
3Saudiarabien184
4Irak100+
5Egypten32+

Hur många dog av dödsstraff 2020?

Amnesty har dokumenterat att av de minst 483 avrättade människorna under 2020 var 16 stycken kvinnor. Det utgör 3 procent av de som avrättades. Kvinnor avrättades i följande länder: Egypten (4), Iran (9), Oman (1), Saudiarabien (2).

Hur många dödsstraff Kina?

Folkrepubliken Kina avrättar mångdubbelt fler människor än världens övriga länder gör sammantaget. Folkrepubliken har dödsstraff för mer än 60 stycken olika brott. Mellan 19 registrerade Amnesty 25 400 dödsdomar och mer än 16 500 verkställda avrättningar i landet. Den verkliga siffran är troligen än högre.

Hur ser de mänskliga rättigheterna ut i Iran?

Iran har dock ratificerat många av de andra konventionerna om mänskliga rättigheter och har därmed förbundit sig att respektera ett antal rättigheter som hör till ett demokratiskt samhälle, inklusive kvinnors rättigheter. Principen om lika rättigheter är därtill inskriven i den iranska grundlagen.

Vilka utmaningar möter kämpar för de mänskliga rättigheterna i Iran?

Religiösa och etniska minoriteter diskrimineras. Kvinnors och flickors rättigheter är eftersatta. Mångåriga försök att introducera en lag som förbjuder våld mot kvinnor i hemmet har fortsatt att möta motstånd. Homosexuella handlingar är kriminaliserade.

Hur vanligt är dödsstraff?

Minst 993 personer avrättades i 23 länder under 2017. Det är en minskning på 4 % jämfört med 20 avrättningar) och med 39 % jämfört med 2015 (det året noterades det högsta antalet avrättade sedan 19 avrättningar).

Vad ska man göra för att få dödsstraff?

Avrättningsmetoder använda i modern tid

 1. Arkebusering.
 2. Elektriska stolen.
 3. Garrottering.
 4. Gaskammare.
 5. Giftinjektion.
 6. Giljotin.
 7. Halshuggning.
 8. Hängning.

Hur många dör varje år av dödsstraff?

Minst 993 personer avrättades i 23 länder under 2017. Det är en minskning på 4 % jämfört med 20 avrättningar) och med 39 % jämfört med 2015 (det året noterades det högsta antalet avrättade sedan 19 avrättningar).

Hur många dör av dödsstraff varje år i USA?

I USA sjönk antalet avrättningar (från 25 till 22) och utdelade dödsstraff (från 45 till 35) jämfört med 2018.