:

Vad kan olja användas till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan olja användas till?
  2. Hur mycket använder Sverige olja?
  3. Hur kommer olja till?
  4. Kan olja användas till annat än som energikälla?
  5. Vad använder man tjockolja till?

Vad kan olja användas till?

Den energirika oljan är idag vårt viktigaste fossila bränsle och en av världens viktigaste råvaror. Olja kan raffineras till bensin, fotogen och olika typer av eldningsoljor, men är också råvara till plaster och syntetfibrer...

Hur mycket använder Sverige olja?

Sveriges totala energiförbrukning motsvarar 250 miljoner fat olja per år. Det motsvarar ca 700 000 fat olja per dag. 30-35% av Sveriges totala energiförbrukning kommer från olja. Mer än 90% av Sveriges transporter får energin från olja.

Hur kommer olja till?

Kärt barn har många namn; Råolja kallas även petroleum, mineralolja, bergolja och ibland nafta. Det är en ibland tunnflytande, ibland tjock, vätska som bildats under tusentals år i jordens inre, av döda växter och djur som inte förmultnat, utan omvandlats av tryck och värme till kolväten.

Kan olja användas till annat än som energikälla?

Den absolut största delen av världens oljeförbrukning används för transport och 2004 täcktes 38 procent av världens energiförbrukning av olja. Men olja används även till andra saker som är viktiga i dagens samhälle, till exempel plast och asfalt.

Vad använder man tjockolja till?

Tjockolja är mycket trögflytande och måste vara varm för att kunna pumpas. På grund av dess orenhet och höga svavelhalt är det i flera länder förbjudet att förbränna tjockolja. Tjockoljans främsta användningsområde är som drivmedel för fartygsmaskinerier.