:

När använder man kokt linolja?

Innehållsförteckning:

  1. När använder man kokt linolja?
  2. Är kokt linolja brandfarligt?
  3. Hur länge ska kokt linolja torka?
  4. Vad innehåller kokt linolja?
  5. Är linsåpa brandfarligt?
  6. Är träolja brandfarligt?

När använder man kokt linolja?

Kokt linolja torkar snabbare och tränger in bra i underlaget, men inte lika djupt som den råa linoljan. Kokt linolja använder vi som bindemedel i våra linoljefärger. Rå linolja används oftast i samband med grundmålning utomhus.

Är kokt linolja brandfarligt?

Nackdelen med linoljan är att den kan självantända. Självantändningen sker varken i burken eller på behandlade ställen, utan i trasorna som använts. ... Brandförloppet börjar med att linoljan oxiderar kraftigt i luften med värmeutveckling och brand som följd.

Hur länge ska kokt linolja torka?

Beskrivning

ProduktKokt Linolja
Torrhalt100%
Åtgång8-20 m2/liter
Torktid1-2 dagar
SpädningTerpentin

Vad innehåller kokt linolja?

Kokt linolja är kallpressad rå linolja som upphettas under noggrann övervakning. När linoljan “torkar” är det inget som avdunstar utan den härdar i en oxidationsprocess där syre tas upp av linoljan. Det är denna process som påverkas av upphettningen (och sickativ).

Är linsåpa brandfarligt?

Produkten är inte brandfarlig. Produkten är inte oxiderande.

Är träolja brandfarligt?

Glöm inte brandrisken när du arbetar med olja. Oljeindränkta trasor är brandfarliga så se till att förvara trasan i till exempel en skål med vatten. Tänk också på att inte droppa för mycket olja under altanen, då även det kan öka brandrisken. Lägg gärna plast under golvet om det är möjligt.