:

Hur börjar man ett mail på svenska?

Innehållsförteckning:

 1. Hur börjar man ett mail på svenska?
 2. Hur skriver man Mvh i mail?
 3. Hur avslutar man ett argt mail?
 4. Hur avslutar man ett brev till en myndighet?
 5. Hur skriver man mejl på svenska?
 6. Hur skriver man mail på svenska?
 7. Hur avslutar man ett mail på engelska?
 8. Hur avslutar man ett klagomål?

Hur börjar man ett mail på svenska?

Börja alltid ditt mejl med Hej följt av mottagarens namn samt utropstecken, till exempel Hej Eva!. Eftersom e-post kan användas till massutskick och andra typer av opersonlig kommunikation är det bra att använda mottagarens namn för att markera att det är personligt.

Hur skriver man Mvh i mail?

Svar: Ett brev till såväl bekanta som främmande människor avslutas i dag vanligen med någon av fraserna med vänlig hälsning eller med vänliga hälsningar följt av brevskrivarens namn. Båda varianterna förekommer utan med. Vi avråder från att använda en förkortning i stället, i alla fall i brev.

Hur avslutar man ett argt mail?

Om du är osäker på hur du ska avsluta ett mail, är några av de mest använda avslutningsfraserna;

 1. Tack.
 2. Mvh.
 3. Vänlig hälsning.
 4. Ha en fin dag.
 5. Tack så mycket.

Hur avslutar man ett brev till en myndighet?

Idag är det vanligt att använda Med vänlig hälsning och Vänliga hälsningar som avslutningsfras i e-brev från myndigheter. Det är gängse fraser som du tryggt kan använda i alla sammanhang, utom möjligen de mest informella. Men det går inte lika bra att använda förkortningen MVH istället för Med vänlig hälsning.

Hur skriver man mejl på svenska?

Det enskilda meddelandet kan kallas e-brev, e-postmeddelande eller mejl. Även stavningsvarianten mail förekommer. I valet mellan mejl och mail rekommenderar vi mejl, eftersom det bäst överensstämmer med det svenska uttalet och passar bättre in i svenskans stavningsregler.

Hur skriver man mail på svenska?

Det är bäst att hålla sig till de varianter som passar bäst in i det svenska språksystemet. I dessa fall är alltså mejl och e-post (att mejla och skicka e-post eller att e-posta) bättre att använda än den engelska stavningen mail. Varianten e-post fungerar bäst i formella sammanhang.

Hur avslutar man ett mail på engelska?

Respectfully, Sincerely, Professionellt: Kind regards, Best wishes, Mindre formellt: Thank you.

Hur avslutar man ett klagomål?

Det framgår vilken verksamhet ditt klagomål gäller. Du skriver rakt på sak vad det är du vill klaga på Du förklarar varför något är dåligt. Du skriver vad du vill ska hända nu, eller föreslår en egen lösning.