:

Hur ofta kan man ta Mollipect?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ofta kan man ta Mollipect?
  2. Får man köra bil på Mollipect?
  3. Kan man dricka vatten efter hostmedicin?
  4. Hur fungerar Cocillana?
  5. Hur många dagar kan man ta mollipect?
  6. Hur länge ska man ta mollipect?
  7. Är Mollipect luftrörsvidgande?
  8. Hur länge kan jag ta Mollipect?
  9. Vad händer om man tar gammal hostmedicin?

Hur ofta kan man ta Mollipect?

Hur många timmar ska det gå mellan intagen? Doseringsanvisning för Mollipect gällande vuxna och barn över 15 år är 15 ml 3-4 gånger per dygn. Det innebär ett mellanrum på 8 timmar (3 gånger per dygn) eller 6 timmar (4 gånger per dygn). Till yngre barn ges mindre mängder (se nedan) med ett intervall om 8 timmar.

Får man köra bil på Mollipect?

Köra bil. Var försiktig med bilkörning eftersom Mollipect kan orsaka yrsel. Kör inte bil om du känner dig påverkad av medicinen.

Kan man dricka vatten efter hostmedicin?

Ha ett glas vatten bredvid dig att dricka ur. Använd näsdroppar för att lindra en täppt näsa. Andas du genom munnen blir luftvägarna torra och då hostar du ännu mer.

Hur fungerar Cocillana?

Cocillana-Etyfin används vid rethosta. Cocillana-Etyfin innehåller etylmorfin som verkar hostdämpande. Cocillana-Etyfin innehåller även cocillanaextrakt och senegaextrakt som traditionellt anses ha en viss slemlösande effekt.

Hur många dagar kan man ta mollipect?

Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t. ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda Mollipect och omedelbart kontakta läkare. Vid höga doser och långvarig användning finns viss risk för utveckling av beroende.

Hur länge ska man ta mollipect?

Hur du använder Mollipect Rekommenderad dos är: Vuxna och barn över 15 år: 15 ml 3-4 gånger per dygn. Barn 11-14 år: 10-15 ml 3 gånger per dygn. Barn 6-10 år: 10 ml 3 gånger per dygn. Barn 2-5 år: 5 ml 3 gånger per dygn.

Är Mollipect luftrörsvidgande?

Bromhexin anses göra slemmet i luftvägarna mer tunnflytande. Det kan underlätta upphostning av slem. Efedrin vidgar luftrören och verkar avsvällande på slemhinnorna. Mollipect används vid hosta med segt slem och samtidigt behov av luftrörsvidgande effekt.

Hur länge kan jag ta Mollipect?

Hur du använder Mollipect Rekommenderad dos är: Vuxna och barn över 15 år: 15 ml 3-4 gånger per dygn. Barn 11-14 år: 10-15 ml 3 gånger per dygn. Barn 6-10 år: 10 ml 3 gånger per dygn. Barn 2-5 år: 5 ml 3 gånger per dygn.

Vad händer om man tar gammal hostmedicin?

Hej! Efter att utgångsdatumet har passerat kan ingen längre ta ansvar för läkemedlets kvalitet. Det finns alltså inte längre några garantier för dess effekt och säkerhet. Därför är det bäst att skaffa en ny förpackning när läkemedlet blivit för gammalt.